Het coronavirus: onze dienstverlening tot en met 6 april

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, passen wij onze dienstverlening aan. Dat betekent dat wij tenminste tot en met 6 april 2020 onze afspraken, spreekuren en consultancy zoveel als mogelijk telefonisch zullen doen.

Onze klanten zijn hierover per e-mail geïnformeerd en werknemers die dit aangaat benaderen wij persoonlijk, per telefoon of per mail om te informeren en af te stemmen.

Hebt u nog vragen? Neem contact op met uw vaste contactpersoon of stuur een e-mail naar coronavirus@humancapitalcare.nl. Ook verwijzen wij u naar ons werkgeversadvies voor advies over wat u als werkgever kunt doen rondom het coronavirus en het veelgestelde vragen overzicht, speciaal voor werkgevers.

LEES ALLES OVER HET CORONAVIRUS

The coronavirus: our services through April 6

Due to tighter measures to slow down the further spread of the coronavirus, we have made adjustments in our services. This means that at least until 6 April 2020, our appointments, consultation sessions and consultancy service will be carried out as much as possible by telephone.

We have informed our customers of this by e-mail and we will personally approach the affected employees by telephone or mail in order to inform them and to coordinate matters.
If you still have questions, please get in touch with your dedicated contact person or send an e-mail to coronavirus@humancapitalcare.nl. We would also like to refer you to our Advice for Employers for advice about what employers can do with regard to the coronavirus and our overview of FAQs, specifically for employers.

READ EVERYTHING ABOUT THE CORONAVIRUS

Uw adviseur in arbeid, vitaliteit en gezondheid

HumanCapitalCare LogoHoe vitaal en gezond zijn uw werknemers? En wat betekent dat voor uw bedrijf? Vergrijzing van het personeelsbestand, maar ook schaarste, maken het duurzaam inzetbaar houden van uw werknemers steeds belangrijker. Gezondheidsproblemen voorkomen, of in een vroeg stadium aanpakken, vormt de leidraad in ons werk.

HumanCapitalCare is een innovatieve dienstverlener op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid. Samen met u zorgen we voor competente, gemotiveerde en gezonde werknemers. Want energieke medewerkers zijn de voorwaarde voor een gezonde en vitale organisatie. We houden u een spiegel voor, scherpen zaken aan. Maar bovenal: we geven richting en ondersteunen u waar nodig. Persoonlijk. Met plezier, visie, deskundigheid en een geavanceerd IT-systeem. Om zo samen met u te zorgen voor productieve en duurzaam inzetbare werknemers.

 

Referenties

 

HumanCapitalCare

HumanCapitalCare
voor werknemer

Hoe vitaal ben je en in welke branche werk je? Weet je hoe je het beste kunt omgaan met fysieke belasting, werkdruk of veranderingen? We bieden je dienstverlening op maat waarmee je zelf kunt werken aan je duurzame inzetbaarheid. Voor nu en de toekomst.

informatie aanvragen

HumanCapitalCare
voor werkgever

Waar staat uw organisatie op het gebied van arbeid en gezondheid? Wat gaat er al goed? Afhankelijk van uw vraag kijken we samen voor welke uitdagingen uw organisatie staat om gezondheidsmanagement integraal uit te voeren. En zo uw werknemers zinvol en langer inzetbaar te houden.

informatie aanvragen

Vitaliteit en gezondheid in verschillende branches

HumanCapitalCare levert maatwerk in duurzame inzetbaarheid

Iedere organisatie heeft andere uitdagingen en actuele thema’s op het gebied van arbeid en gezondheid. Vaak ook afhankelijk van de branche waarin u opereert. HumanCapitalCare weet dat en biedt organisaties in diverse branches passende dienstverlening.