De beste werkomgeving_Header.jpg

Een veilige en motiverende werkomgeving. Dat betekent meer.

Samen werken aan de beste werkomgeving

De werkomgeving is de basis die je biedt aan je medewerkers. En die basis moet goed zijn. Wij helpen om de beste werkomgeving te creëren. Passend bij de organisatie, de ambitie en de mensen. Gezond, veilig en motiverend. Dat betekent meer.

beste werkomgeving_grote visual.jpg

Zachte tot harde kant

De OrganisatieScan is hierbij het integrale instrument waarmee we van A tot Z inzoomen op jullie organisatie. Van de ‘zachte’ tot de ‘harde’ kant.

De ambitie van jullie organisatie nemen we mee in ons advies. Wat wil je bereiken voor en met je medewerkers? Wat is het streven van en voor de organisatie? En wat betekent dat voor de werkomgeving? Die vertaalslag maken wij. Samen met jullie.

De beste werkomgeving creëren, bestaat uit aandacht voor en het optimaal vormgeven van verschillende aspecten. Van arbeidsinhoud tot arbeidsomstandigheden. Van arbeidsverhoudingen tot aan cultuur. Het geheel nemen we onder de loep. Dat betekent meer.

We kijken samen naar:

  • de veiligheid op de werkplek
  • sociale veiligheid
  • aanwezige arbeidsrisico’s
  • aanwezige stressoren
  • energiebronnen
  • ruimte voor ontwikkeling
  • werkplezier en sfeer
  • wat past bij jullie missie, visie en strategisch HR-beleid
De beste werkomgeving_trap_small.jpg

Beste werkomgeving een feit

De OrganisatieScan is ons vertrekpunt. Inzichten uit een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) nemen we hierin mee. Zo leggen we de normen en eisen vanuit wet- en regelgeving over de organisatie heen.

Dan gaan we aan de slag. Van werkplekonderzoek tot het verbeteren van de samenwerking, een gezonde werkomgeving, veilige cultuur en motiverend leiderschap. Met de inzet van  trainingen, programma’s en adviezen voor bewustwording.

Samen maken we een aanpak op maat. We ondersteunen bij implementatie en begeleiden bij de uitvoering. En nemen – waar nodig en gewenst – werk uit handen. We zijn op het juiste moment, op de juiste plek. Tot het geheel klopt en ‘de beste werkomgeving’ een feit is.

Breder kijken

De werkomgeving is de basis voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Daarnaast kijken we naar leiderschap, de medewerkers en hun inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en zorgen we voor de beste verzuimbegeleiding. Deze integrale aanpak zorgt voor duurzaam resultaat. Daar zijn wij van overtuigd.

 

contacts
De beste werkomgeving creëren?
Neem contact met ons op.