ANWB verschuift focus van verzuim naar vitaliteit

We kunnen wel stellen dat de ANWB een van de bekendste merken van Nederland is. Want wie is er nu niet eens met de Wegenwacht of de Alarmcentrale in aanraking gekomen? De ruim 4.000 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat iedereen zorgeloos en met plezier op weg kan. De ANWB doet er als werkgever op zijn beurt alles aan om te zorgen dat deze werknemers gezond, gemotiveerd en competent blijven. Samen met HumanCapitalCare wordt beleid ontwikkeld en actie ondernomen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid.

Quote ANWB
Logo ANWB

Iedere business line een eigen plan

Niet alleen de bv is al jaren klant bij HumanCapitalCare, maar de gehele ANWB Groep. “Binnen onze organisatie bestaan een flink aantal verschillende business lines,” legt Barthomee Spelt, verzuim- en vitaliteitsmanager bij de ANWB, uit. “Behalve de Wegenwacht de Alarmcentrale en het Leden Service Center zijn daar bijvoorbeeld ook ANWB Retail, ANWB Reizen, ANWB Verzekeren, Medical Air Assistance, Logicx en ANWB Rijopleidingen. Een grote verscheidenheid aan mensen die allemaal hun eigen benadering vereisen op het gebied van vitaliteit en verzuim. Medewerkers die dagelijks op pad zijn om gestrande automobilisten weer op weg te helpen, hebben andere behoeftes dan mensen die voornamelijk achter een beeldscherm werken. HumanCapitalCare biedt ondersteuning aan de business lines bij het opstellen van een vitaliteits- en verzuimplan.”

Gezonde en veilige werkomgeving

De uiteindelijke invulling van de plannen kan verschillen, maar het doel is voor elke business line hetzelfde: een werkomgeving creëren waar de gezondheid, motivatie en competenties van collega’s verder toenemen en het verzuim afneemt. HumanCapitalCare werkt samen met de ANWB aan het vormgeven en opvolgen van de plannen. Dit gebeurt in de vorm van taskforces op business line niveau, waaraan vanuit beide partijen verschillende stakeholders deelnemen als bijvoorbeeld HR-Business Partners, managementleden en de bedrijfsarts.

Taskforces

“Deze taskforces zijn heel waardevol voor ons”, vindt Barthomee. “Ze bieden een hele goede basis voor het verder werken aan vitaliteit en verzuim. We bepalen gezamenlijk doelen en gaan er ook gezamenlijk samen mee aan het werk. Het is mooi om te zien dat er inhoudelijk steeds meer verdieping komt. Omdat we dingen onderbouwd willen doen, blikken we bij elke taskforce meeting terug op de plannen die tijdens de vorige bijeenkomst zijn gemaakt. Op die manier meten we de effectiviteit van onze interventies en sturen we waar nodig bij.”

Van verzuim naar vitaliteit

Het onderling delen van succesverhalen en aandachtspunten is belangrijk. “ANWB-breed ligt er een grote focus op data-analyse. Heb je het specifiek over verzuim, dan willen we natuurlijk weten waar dat vandaan komt en vooral ook wat we in de toekomst kunnen doen om het voor te zijn. De laatste jaren was er een flinke verschuiving van verzuim naar vitaliteit. Samen met HumanCapitalCare en onze collectieve zorgverzekeraar stelden we een interventiewijzer op. Het belangrijkste doel daarvan is vitaliteit bevorderen en daarmee verzuim voorkomen.”

Wat heeft voor wie op dit moment prioriteit?

Medewerkers hebben via onze bedrijfszorgpolis toegang tot veel vormen van zorg, zoals onbeperkt toegang tot een fysiotherapeut. Ook biedt de ANWB in samenwerking met HumanCapitalCare een groot aantal interventies aan. Denk aan bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische begeleiding en diverse workshops. Leidinggevenden krijgen trainingen aangeboden op het aangaan van een gesprek en het herkennen van stress. “De uitdaging is om het grote aanbod overzichtelijk te houden en om prioriteiten te stellen. HumanCapitalCare helpt bijvoorbeeld via de taskforces focus aan te brengen in onze aanpak, door samen met de business te onderzoeken uit welke thema’s gekozen kan worden en wat gedaan kan worden om de vitaliteit te stimuleren en verzuim te verlagen.”

Barthomee Spelt
Verzuim- en vitaliteitsmanager

Een integrale kijk die verder gaat dan verzuim. Dat betekent meer voor ons.

Integrale kijk op verzuim

HumanCapitalCare gebruikt een providerboog. Uiteenlopende arbeidsrisico’s worden vanuit verschillende hoeken aangepakt. Met een team van zo’n twintig experts, waaronder een bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige, veiligheidskundige, ergonoom en arbeidshygiënist zet HumanCapitalCare zich bij de ANWB dagelijks in voor gezond, gemotiveerd en competent werken. “Het is belangrijk om een allround team te hebben met een integrale kijk die verder gaat dan alleen verzuim. HumanCapitalCare kent ons bedrijf én onze mensen. We werken al veel jaren samen. Dit betekent overigens niet dat we de focus verliezen. Met data-analyse houden we elkaar scherp en blijven kritisch. Werkt iets? Dan zetten we het breder in. Blijkt iets niet te werken? Dan wijzigen we de koers. Die objectiviteit betekent echt meer voor ons.”

contacts
Ook verder kijken dan verzuim?
Dat doen we samen.

Meer praktijkverhalen over samen werken aan goed werkgeverschap