Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. HumanCapitalCare B.V. garandeert echter niet dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is en aanvaardt in dat kader geen aansprakelijkheid.

Verwijzingen naar websites van derde partijen zijn slechts ter informatie opgenomen. HumanCapitalCare B.V. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij HumanCapitalCare B.V., de aan haar gelieerde vennootschappen of haar leveranciers. Niets van deze website mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HumanCapitalCare B.V. openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.