Motiverend leiderschap_horeca_header.jpg

Leidinggevenden versterken. Dat betekent meer.

Samen werken aan motiverend leiderschap

Leidinggeven is veel meer dan het sturen op output. Goed leiderschap draagt bij aan gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen en te inspireren en motiveren, is de rol van leidinggevenden hierin cruciaal. Zij staan dicht bij de medewerker en kunnen verschil maken in bewustwording en tijdige oplossingen. En zo inzetbaarheid verhogen, verloop verlagen en verzuim voorkomen. Daarom werken wij aan motiverend leiderschap.

Motiverend leiderschap_belhok_small.jpg

Hoe pak je die rol?

De rol van motiverend leider pakken, is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Dan zijn wij er. Om leidinggevenden te trainen, te coachen, een spiegel voor te houden en naast ze te gaan staan, in hun eigen praktijk. We geven motiverend leiderschap een structurele plek in de organisatie en maken het de standaard.

We wijzen de weg richting het beste leiderschap dat past bij jullie cultuur, waarden en missie. Want dat betekent meer.

Verder kijken

Motiverend leiderschap_son_small.jpg

Leiderschap legt samen met de werkomgeving  de basis voor de organisatie. Vanuit onze integrale kijk op het gezond, gemotiveerd en competent houden van jullie medewerkers zijn ook aandacht voor loopbaanontwikkeling, inzetbare medewerkers en – waar nodig – verzuimbegeleiding, onmisbare schakels om duurzaam resultaat te behalen. 

contacts
Leiderschap betekent meer.
Neem contact met ons op om er samen invulling aan te geven.