VISTA College_werkgever_header3
Roel Schonewille
Hoofd P&O, VISTA college

Een medewerker die elke dag aan zijn eigen welzijn werkt. Dat betekent meer.

VISTA college streeft naar een optimaal werkklimaat

VISTA college is een MBO-onderwijsinstelling dat zich op twaalf locaties bevindt, waaronder Maastricht, Heerlen en Sittard. In totaal zijn er ongeveer 1.700 medewerkers werkzaam die 14.000 studenten van onderwijs voorzien. Omdat het verzuim vanwege onder andere de vergrijzing van het medewerkersbestand is gestegen naar 7 procent, is vitaliteit een belangrijk speerpunt voor VISTA college. “Vitaliteit is essentieel, zowel fysiek als psychisch”, vertelt Roel Schonewille, hoofd P&O van VISTA college. “Een docent staat in een klas met dertig leerlingen. Dan houd je het niet lang vol als je niet fit bent. Het is niet alleen lesgeven, maar ook opvoeden. Het is een continue interactie en daar heb je een bepaalde fitheid voor nodig. Mede daarom hebben we VISTA Vitaal in het leven geroepen om medewerkers en studenten fysiek en mentaal fit te krijgen en houden.”

Roel Schonewille
Hoofd P&O, VISTA college

Hetzelfde naar de wereld kijken als HumanCapitalCare dat betekent meer voor ons.

Samenwerking in beeld

Logo VISTA College zonder rand

‘Wij zien jou’

Persoonlijke aandacht. Mede daardoor probeert VISTA college ook het hoge verzuim tegen te gaan. ‘Wij zien jou’ is dan ook het statement waarmee het college naar buiten treedt. Roel: “We begrijpen dat je daarmee wat uitspreekt. Het betekent continue aandacht voor docent en student. We gaan maatwerkgericht en vraaggestuurd te werk. Hiermee kijken we ook naar de maatschappij. Sociale inclusie en diversiteit zijn belangrijke termen die overal bij ons terugkomen. Zowel in de mensen die we toelaten als die we werven. In de praktijk betekent het dat we continu op zoek zijn naar hoe we ook onze medewerkers zich prettig en veilig laten voelen, kunnen presteren en niet uitvallen. We streven naar een optimaal werkklimaat.”

VISTA Vitaal

Heidi Jaspers is docent haarverzorging en daarnaast ook ambassadeur van VISTA Vitaal. Samen met andere ambassadeurs informeert zij de collega’s en studenten op alle locaties van de activiteiten. “Via VISTA Vitaal leveren we een bijdrage aan een gezonder Limburg dat aansluit bij de missie, visie en kernwaarden van VISTA college. Met VISTA Vitaal richten we ons zowel op de docent als de student. We werken vanuit het gedachtengoed ‘mijn positieve gezondheid’ dat steunt op zes pijlers: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van het leven, dagelijks leven en meedoen.”

Heidi VISTA college
Cato VISTA college

Vertrouwen als basis van de samenwerking

Cato Vrouwenraets, arts in opleiding tot bedrijfsarts van HumanCapitalCare, werkt veel samen met Roel. “We hebben een warm en goed contact en dat zorgt ervoor dat je dingen zakelijk goed met elkaar kunt bespreken op een goede manier.”

Roel onderschrijft de woorden van Cato. “De samenwerking is zeer prettig, want we vertrouwen elkaar. En dat vertrouwen is ontstaan door veelvuldig met elkaar te communiceren. Daarnaast hebben we ook pittige discussies met elkaar gevoerd en spreken we elkaar direct aan als er zaken opgelost moeten worden. De lijnen zijn kort en we vinden elkaar goed. In de loop der tijd hebben we elkaar ook niet teleurgesteld. ‘Door schade en schande wordt men wijs’ is de uitdrukking, maar de schade en schande zijn achterwege gebleven en dat is prettig.” 

Samen bouwen aan een mentaal krachtige organisatie?
Wij gaan graag in gesprek.