Gemeente Eindhoven
Froukje Boot
HR Beleidsadviseur, gemeente Eindhoven

In de breedte kijken wat medewerkers vitaal houdt. Dat betekent meer.

Hoofd, lijf en hart bij gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven heeft ambities. Naast de primaire taken investeert zij volop in de ontwikkeling en toekomst van de stad en haar mensen. Want Eindhoven groeit, al jarenlang. Er komen steeds meer banen en inwoners bij. Die willen prettig wonen, werken, recreëren en zich kunnen verplaatsen. Er komen veel nieuwe woningen bij, de stad wordt groener en duurzaamheid en mobiliteit hebben alle aandacht. Ook als werkgever heeft gemeente Eindhoven een heldere ambitie: een organisatie zijn waar mensen graag en met energie werken. Daarbij hoort een laag ziekteverzuim.

Gemeente Eindhoven zet volop in op vitaliteit, inclusie en leren en ontwikkelen. “We willen dat het goed gaat met onze medewerkers en dat zij op hun plek zitten. Want als werken alleen maar energie kost of je hebt er geen plezier in, dan is de kans dat dit leidt tot verzuim groot. Dat willen we voorkomen,” vertelt Froukje Boot, HR Beleidsadviseur bij gemeente Eindhoven.

Froukje Boot
HR Beleidsadviseur

We zochten meer dan een arbodienst en vonden dat bij HumanCapitalCare. Dat betekent meer voor ons.

Samenwerking in beeld

Logo Gemeente Eindhoven zonder rand

Visie: hoofd, lijf en hart

Gemeente Eindhoven ontwikkelde een visie op vitaliteit. Daaruit komen de prioriteiten voort waar zij zich op richt. Froukje: “We focussen ons op hoofd en lijf. Onder hoofd verstaan we de mentale en onder lijf de fysieke fitheid van onze medewerkers. Werkdruk is een actueel, belangrijk thema. Onze medewerkers zijn enorm loyaal. Hoe zorgen we ervoor dat de balans goed blijft? Als je het hebt over fysieke fitheid zijn corona, veel zitten en thuiswerken uitdagingen waar we voor staan. Naast hoofd en lijf kijken we naar hart. Daarmee richten we ons op werkgeluk en duurzame talentinzet (DTI) van onze medewerkers. We kijken dus in de volle breedte naar wat onze medewerkers vitaal houdt.”

Fit tot aan pensioen

Froukje: “Hoe zorgen we dat medewerkers fit blijven tot aan hun pensioen? Hoe vinden we nieuwe collega’s en hoe zijn we een aantrekkelijke werkgever waar zij willen blijven werken? Dat zijn grote vraagstukken op dit moment. Eén van onze antwoorden hierop is het initiatief Duurzame Talentinzet. Daarbij buigen we ons over vragen als: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers door de organisatie bewegen, doorstromen en werk vinden dat past bij de fase waar ze in zitten? Wij willen een omgeving creëren waarin mensen daar actief over nadenken en stappen kunnen zetten.”

Meer dan een arbodienst

HumanCapitalCare was al jaren ‘de arbodienst’ van gemeente Eindhoven. Bij de aanbesteding ruim twee jaar terug, ging het roer om. Froukje: “We stelden de vraag: wat hebben we nodig bij onze ambitie voor onze medewerkers? En wat verwachten wij dan van onze arbodienst? Ons antwoord: meer dan ‘een arbodienst’. De samenwerking werd gecontinueerd met een meer strategische en structurele invulling. “Ik werk nauw samen met Sanne van Rooij, sr. Adviseur Arbeid & Organisatie bij HumanCapitalCare. Samen stellen we de jaarplannen en doelen op. We kijken daarbij naar alle niveaus: organisatie, leidinggevenden, teams, medewerkers en risicogroepen. Om hierop te sturen en acties uit te zetten, hebben we iedere week overleg,” vertelt Froukje enthousiast. “HumanCapitalCare biedt ons inzicht waarop we kunnen sturen. Cijfermatig en met signalen uit de spreekkamer bij bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ze speelde ook een grote rol bij onze prioritering. Die komt onder andere voort uit hun data, kennis van onze organisatie en advies.”

Veiligheid en vertrouwen

Niels Borst is Adviseur Ruimtelijk domein bij gemeente Eindhoven en lid van de ondernemingsraad. Niels: “Wat heel belangrijk is, is dat we elkaar weten te vinden intern. In de samenwerking en bij het voeren van het goede gesprek. Juist op het moment dat het ertoe doet; niet alleen op vastgestelde momenten. Daarvoor moet je een veilige en vertrouwde werkomgeving hebben. Die is er.” In de afgelopen twee coronajaren werd dat nog eens duidelijk. “We hielden de verbinding met elkaar en bleken heel veerkrachtig. Dat is knap. Van alle medewerkers en zeker ook van leidinggevenden.” “Daarbij hadden we ook veel aan de adviezen en ondersteuning vanuit HumanCapitalCare. Het is heel prettig dat je er ook bij zulke uitdagingen niet alleen voor staat en kunt vertrouwen op de expertise van professionals,” vult Froukje aan.   

Niels Borst Gemeente Eindhoven
Froukje Gemeente Eindhoven.jpg

Op alle niveaus samenwerking

Op organisatieniveau is er ieder kwartaal een overleg. Waar ook een verzuimspecialist en twee leden van de ondernemingsraad bij zijn. Ieder half jaar is er een overleg met de directieraad en alle sectorhoofden. Doel: hoofd, lijf en hart op de agenda houden. “En daaronder ligt dan nog een hele overlegstructuur om het verder de organisatie in te brengen. Leidinggevenden hebben hierin een belangrijke rol. En medewerkers hebben natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid. Op alle niveaus is er daarom wel sprake van overleg en afstemming. Met professionals uit onze organisatie én van HumanCapitalCare. We doen het echt samen. Dat maakt het verschil,” besluit Froukje.

contacts
Ook aandacht voor hoofd, lijf en hart?
Samen gaan we aan de slag