Fysieke belasting_Header

Optimale balans en werkomgeving. Dat betekent meer.

Aan de slag met fysieke belasting

Van alle verzuimdagen is 24% te wijten aan lichamelijk belastend werk. Dat brengt voor je organisatie enorme kosten met zich mee. Door aandacht te besteden aan een optimale werkomgeving en een goede balans tussen de belasting en de belastbaarheid, kun je veel klachten bij medewerkers voorkomen.

Uitval door fysieke belasting voorkomen

Fysieke belasting_lunch_small.jpg

De instroom in de WIA is de afgelopen tien jaar enorm gestegen, met name onder de mensen van 45 jaar en ouder. Dat is een probleem voor medewerkers maar ook voor jullie als organisatie. Voor een deel is uitval van medewerkers te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat, de fysieke uitval.

Een belangrijke vraag is dus: Hoe voorkom je dat? Door de fysieke belasting te verminderen

Cijfers op een rij

beelschermwerkfysiekebelasting2.jpg

6 uur

38,9 procent van de medewerkers verricht zes uur of meer beeldschermwerk per dag.
chartfysiekebelasting2.jpg

24 procent

van de medewerkers verricht regelmatig herhalende bewegingen.
mensenfysiekebelasting2.jpg

200.000 medewerkers

ouder dan 45 jaar stroomden afgelopen jaar de WIA in.
klokfysiekebelasting2.jpg

8,7 uur

brengen Nederlands per dag zitten door.

Van inzicht tot en met actie

Een gezonde fysieke belasting. Daar werken we aan. Door helder te krijgen wat belastende situaties zijn binnen jullie organisatie en daar samen met jullie verbeteringen in aan te brengen. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we kijken altijd naar het totaalplaatje. Van een goede werkomgeving tot loopbaanontwikkeling, en van motiverend leiderschap tot activerende verzuimbegeleiding. Want fysieke belasting staat niet op zich.

contacts
Juiste fysieke belasting betekent meer.
Samen gaan we aan de slag.