Training_preventiemedewerker_header

Veilig zijn en je veilig voelen. Dat betekent meer.

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Het is sinds januari 2022 enorm actueel én in de publiciteit: ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Dat het nu actueel is, betekent niet dat het eerder niet aan de orde was. Of dat als 'de storm is gaan liggen', het niet meer speelt. Absoluut niet. Ongewenst gedrag komt voor in iedere organisatie, in iedere branche en is van alle tijden.

Samen werken we aan een veilige werkomgeving. Waarin mensen zich prettig voelen, waar ongewenst gedrag zoveel als mogelijk wordt voorkomen en waar - wanneer het wel speelt - medewerkers zich veilig voelen om dit te melden. Dat betekent meer.

Wat regel je rondom - het voorkomen van - ongewenst gedrag?

Het belangrijkste is dat je een beleid hebt. Een protocol. Zo weten medewerkers hoe jullie organisatie omgaat met ongewenst gedrag en krijgt ongewenst gedrag minder kans. Zorg er ook voor dat dit protocol gemakkelijk te vinden is voor iedereen. Weten hoe je zo'n protocol opstelt en wat je erin vastlegt? Bekijk onze checklist.

Naast het protocol is het hebben van een gedragscode belangrijk. Hierin omschrijf je ongewenst gedrag en zo zorg je ervoor dat iedereen in je organisatie weet wat het is.

Wat is eigenlijk ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag kent verschillende vormen:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie

Het zijn allemaal vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en het kan leiden tot uitval.

Hoe ga je om met ongewenst gedrag?

Geef voorlichting

Zorg dat medewerkers én leidinggevenden weten wat ongewenst gedrag is en hoe ermee om te gaan. En zorg dat medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze ermee te maken krijgen én zich veilig voelen om het aan te kaarten. 

Organiseer een voorlichtingssessie

Help leidinggevenden

Leidinggevenden hebben een sleutelrol en voorbeeldfunctie. Hoe zorg je ervoor dat ze dat goede voorbeeld geven, ongewenst gedrag herkennen en het gesprek aan kunnen gaan? En dat ze weten wat ze kunnen en moeten doen in het geval van ongewenst gedrag?

Bied leidinggevenden een training

Een vertrouwenspersoon

Voor een medewerker die ongewenst gedrag ervaart, kan het lastig zijn dit te melden. Een in- of externe vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving om het gedrag te melden en samen te zoeken naar oplossingen.

Meer weten over de vertrouwenspersoon?

Voelen medewerkers zich veilig?

Natuurlijk werk je hard aan een prettige en veilige werksfeer en cultuur. Maar weet je ook of iedereen zich veilig voelt? Of dat er misschien toch sprake is van ongewenst gedrag? Wij hebben verschillende instrumenten om 'het sentiment' in jullie organisatie te meten en inzicht te krijgen. Anoniem, zodat medewerkers zich veilig voelen om eerlijk te antwoorden. En met de mogelijkheid tot een herhaalmeting; zodat je ook kunt zien of inspanningen resultaat hebben.

Meer informatie over deze mogelijkheden? Laat het ons weten

De rol van preventiemedewerker

Jullie preventiemedewerker(s) is er om preventief te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ongewenst gedrag past daar niet bij. En vanuit zijn rol is hij dus betrokken bij preventief beleid en maatregelen rondom dit thema. Geen gemakkelijke taak. Met een training ‘preventiemedewerker’ krijgt hij de juiste kennis en vaardigheden. Onmisbaar om de taak van preventiemedewerker goed uit te voeren.   

Meer weten over deze training?

Ongewenst gedrag valt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Ook werkdruk valt daar onder.

Hoe het staat met de PSA in jullie organisatie kan je meten. Bijvoorbeeld met de inzet van een Preventief medisch onderzoek (PMO) of het uitvoeren van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Meer over het PMOMeer over de RI&E

contacts
Veilig zijn en je veilig voelen
Samen werken we eraan