Aandacht voor loopbaanontwikkeling_header.jpg

Medewerkers op de goede plek. Dat betekent meer.

Samen werken aan loopbaanontwikkeling

Medewerkers die op hun plek zitten, dragen bij aan de ambities van de organisatie. Ze voelen zich prettig, benutten hun potentieel en krijgen energie van het werk dat ze doen. Aandacht voor de loopbaan is dan ook cruciaal voor de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van je medewerkers. En dat komt het succes van de organisatie of de weg ernaartoe weer ten goede.

Aandacht voor loopbaanontwikkeling_son_small.jpg

Een breed begrip

Loopbaanontwikkeling is een breed begrip. Onze dienstverlening is dan ook uiteenlopend. Het gaat van het faciliteren van talentontwikkeling tot goede outplacement. En bij reorganisatie of premobiliteit adviseren we, en zorgen voor kennis en kunde. Is re-integratie na verzuim aan de orde, dan kunnen we daar vanuit onze integrale aanpak een bijdrage aan leveren.

Onze trainingen en workshops vergroten inzetbaarheid, versterken leidinggevenden in hun rol bij loopbaanontwikkeling en bieden kansen bij veranderingen. Of die nu op individueel of organisatieniveau spelen. Dat betekent meer.

Goede loopbaanontwikkeling is maatwerk

Aandacht voor loopbaanontwikkeling_notitie_small.jpg

Ook zonder aanwijsbare reden, is loopbaanontwikkeling van belang. Iedere levensfase heeft in meer of mindere mate invloed op een medewerker. Brengt vragen, uitdagingen en kansen met zich mee. Zoals de medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of de pas afgestudeerde die aan zijn of haar eerste baan begint; maatwerk is een vereiste.
Wij ondersteunen hierin en werken samen aan de beste werkomgeving waar aandacht is voor goede loopbaanontwikkeling.

 

We kijken verder

Aandacht voor loopbaanontwikkeling is één van de pijlers waar wij ons op richten om ons gezamenlijk doel te bereiken. Namelijk gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers in een gezonde, veilige en motiverende werkomgeving. Parallel daaraan kijken wij ook altijd naar inzetbare medewerkers, de beste werkomgeving, motiverend leiderschap en activerende verzuimbegeleiding

contacts
Loopbaanontwikkeling structureel aandacht geven?
Neem contact met ons op.