Inzetbare medewerkers_header

Inzicht en eigen regie faciliteren. Dat betekent meer.

Samen werken aan inzetbare medewerkers

Wat maakt een medewerker wel of niet inzetbaar? Hoe gezond iemand zich voelt, hoe gemotiveerd iemand is en wat zijn competenties zijn en in welke mate iemand deze inzet, zijn daarbij volgens ons heel belangrijk. Kijkend naar die facetten, werken wij samen met organisaties aan de inzetbaarheid van hun medewerkers. Op de korte en de lange termijn. Gedurende hun hele werkzame leven.

Inzetbare medewerker_visual.jpg

Gezond

Hoe fit en gezond iemand zich voelt, heeft grote invloed op hoe (en of) iemand zijn werk kan doen. Hoe gezond iemand zich voelt, is een bewust uitgangspunt. Want gezondheid is voor iedereen anders en meer dan ziek zijn of niet ziek zijn. Bij gezondheid kijken wij naar fysieke en mentale gezondheid en iemands leefstijl.

Gemotiveerd

Motivatie is – kortgezegd – wat iemand drijft. Is iemand gemotiveerd, dan is iemand gedreven. En dat is vanzelfsprekend belangrijk voor de inzetbaarheid. Maar wat bepaalt iemands motivatie en hoe is die te beïnvloeden? Daarbij kijken naar wij naar waarden, persoonlijke kracht, stressfactoren en energiebronnen.

Competent

Benut iemand zijn talenten? Kan hij zich verder ontwikkelen? Blijft iemand de komende jaren ‘fit for the job’? Talenten, kennis en ervaring én de mogelijkheden om hier iets mee te doen zijn bepalend voor inzetbaarheid. Dus geven we competentie- en loopbaanontwikkeling een structurele plek in het organisatiebeleid.

Als werkgever actief sturen zodat je goed bent voorbereid op wat inzetbaarheid nu en in de toekomst betekent. Dat betekent meer.

Eigen regie faciliteren

Inzetbare medewerkers_son_small.jpg

Of iemand zich gezond voelt, gemotiveerd is en werkt naar zijn competenties, is persoonlijk. Als werkgever kun je kaders scheppen en faciliteren. Dat is wat wij samen met jullie doen. Door een organisatiecultuur en bijpassend beleid te creëren met aandacht én handvatten voor medewerkers om eigen regie te nemen.

Het begint met...

Werken aan gezondheid, motivatie en competenties begint met inzicht. Iemand moet weten waar hij staat. Op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, leefstijl en natuurlijk in relatie tot werk. Dat halen we op met vragenlijsten en gesprekken. Een preventief medisch onderzoek (PMO) is hierbij één van de instrumenten. Op basis van dat inzicht kan iemand zelf gericht aan de slag. En de resultaten van alle medewerkers bij elkaar, geeft jullie waardevolle input om het HR-beleid te toetsen, bij te sturen of aan te scherpen. 

Aan de slag

Dat ‘aan de slag gaan’ faciliteren we. Samen bieden we jullie medewerkers programma’s in de vorm van trainingen, coaching en advies. Passend bij de persoon.

Ook op organisatieniveau gaan we samen aan het werk. De uitkomsten van alle collega’s bij elkaar geven inzicht in de mogelijkheden om als organisatie te verbeteren, bij te sturen en aan te scherpen. Want ’inzetbare medewerkers’ is één van de pijlers om te komen tot gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. De combinatie met een veilige en gezonde werkomgeving, de manier van leiderschap, loopbaanontwikkeling en verzuimbegeleiding zorgt voor duurzaam resultaat.

Inzetbare medewerkers_sportschoen_small.jpg
contacts
Samen medewerkers faciliteren?
Neem contact met ons op.