Het coronavirus en werk

Onze dienstverlening

Natuurlijk passen wij de uitvoering van onze dienstverlening aan op de geldende richtlijnen en adviezen.

Blijf alert op coronamaatregelen op het werk

21 juli 2022

In onze cijfers van juni zien we een stijging van het verzuimpercentage in juni ten opzichte van mei. Oorzaak hiervan is de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Hoewel de piek inmiddels achter ons ligt, is het de vraag hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt na de zomer. De kans op een coronapiek in de herfst is reëel. Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken bij bedrijven om alert te blijven. Want niemand wil een herhaling met beperkingen van de afgelopen jaren. Ons advies aan werkgevers is daarom onverminderd: blijf alert en bereid u in overleg met uw medewerkers goed voor om verspreiding van corona via de werkvloer te voorkomen.

Lees het nieuwsbericht

corona-virus-4932576_1920_1

Extra dienstverlening, juist nu

Online (thuis)werkplek-check

Thuiswerken is met hybride werken deels de norm. Dat wil niet zeggen dat iedereen een goed ingerichte thuiswerkplek heeft. En dat kan weer gevolgen hebben voor de vitaliteit en gezondheid. Daarom is er de Online (thuis)werkplek-check.

Lees meer

Coaching op afstand

Het coronavirus speelt nog steeds een rol in ons dagelijks en werkende leven. We zien dat behoorlijk wat medewerkers meer stressfactoren en minder energiebronnen ervaren.  Medewerkers ondersteunen met coaching kan psychisch verzuim voorkomen.

Lees meer

Coaching voor leidinggevenden

Het hybride werken geeft leiddinggevenden er een uitdaging bij. Hoe houd je medewerkers – deels op afstand – goed, gemotiveerd en gezond aan het werk, bedrijfsprocessen draaiende en kun je (onnodig) verzuim voorkomen? Kortom: hoe geven zij leiding op afstand? Een coach helpt!

Lees meer

Veerkrachtig, nu & straks

Veerkracht is het vermogen om te kunnen gaan met en te herstellen van stress en tegenslag. Het droeg in de afgelopen twee coronajaren bij aan het omgaan met de situatie. Want hoe veerkrachtiger je bent, hoe makkelijker je je aanpast naar het moment en situatie. En goed nieuws: veerkracht kun je trainen.

Lees meer

Tips & advies bij thuiswerken en hybride werken

Effectief communiceren

Online communiceren, hoe doe je dat?

Lees het hier

Thuiswerkgids

Gezond, veilig en prettig thuiswerken.

Lees de gids

Goede werkplek

Hoe richt je een thuiswerkplek goed in?

Lees ons advies

RI&E en COVID-19

Het uitvoeren en toetsen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een verplichting. Een RI&E moet altijd actueel zijn. Verandert er iets in jullie werkomstandigheden? Dan moeten jullie de RI&E actualiseren. Door COVID-19 zijn voor alle organisaties de werkomgeving- en omstandigheden veranderd. En COVID-19 is een arbeidsrisico. Dit komt ook terug in het jaarplan van 2021 van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Tijd voor een actualisatie van jullie RI&E. Lees hier verder.

Algemene informatie

Voor algemene vragen over het coronavirus, raadpleeg de informatie van het RIVM. Telefonisch is het RIVM bereikbaar via het speciale telefoonnummer 0800-1351.

Voor vragen aan HumanCapitalCare kun je je richten tot communicatie@humancapitalcare.nl.