Contact_Header.jpg

Coaching helpt écht verder. Dat betekent meer.

Coaching voor leidinggevenden

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken we anders dan we voorheen gewend waren. We werken - daar waar mogelijk - op afstand van elkaar, of onder hoge druk in vitale beroepen of op locatie met maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarmee hebben leidinggevenden er een uitdaging bij. Want hoe houden ze medewerkers – op afstand – goed, gemotiveerd en gezond aan het werk, hoe spelen ze adequaat in op hun extra behoeften in deze turbulente tijd, hoe houden ze bedrijfsprocessen draaiende en voorkomen ze (onnodig) verzuim? En hoe houden ze zelf het hoofd koel? Kortom: hoe blijven zij motiverend leiding geven? Een coach helpt!

Laagdrempelige, telefonische coaching

In het telefonische coachgesprek gaan leidinggevenden in gesprek over lastige situaties waar zij in deze turbulente tijd tegenaan lopen. Samen met de coach van HumanCapitalCare zoekt uw leidinggevende naar passende oplossingen. Hij of zij gaat vervolgens zelf aan de slag met de inzichten en acties. In het tweede gesprek wordt dit besproken en verder aangescherpt.

Helpt bij vragen zoals:

  • Stresssignalering en het bespreekbaar maken van zorgen en uitdagingen van medewerkers.
  • Omgaan met (werk)druk.
  • Omgaan met thuiswerken en de nieuwe risico’s.
  • Verminderde bezetting.
  • In verbinding blijven met alle medewerkers.
  • Aandacht voor het team als geheel.

Een webcast vol handvatten en adviezen

Om leidinggevenden voor het coachgesprek al handvatten en informatie te bieden is er een webcast over leidinggeven op afstand tijdens een crisisperiode.

Interesse?

Neem contact op met jullie vertrouwde contactpersoon of adviseur en bespreek de behoefte en mogelijkheden die bij jullie organisatie passen.