Klachtenprocedure_Header

Een vertrouwens- persoon. Dat betekent meer.

De vertrouwenspersoon

Het bieden van een veilige werkomgeving is een wettelijke verplichting. Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting hoort daarbij. Een vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol spelen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt in deze korte video de rol van de vertrouwenspersoon uit. 

Taken vertrouwenspersoon

  • Opvangen en begeleiden van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen
  • Voorvallen analyseren, hierover adviseren en doorverwijzen naar hulpverleners
  • Adviseren over het voorkomen van ongewenst gedrag

Wie maak je vertrouwenspersoon?

Je kunt in je organisatie een medewerker aanwijzen als vertrouwenspersoon. Dan spreek je over een interne vertrouwenspersoon. Of je kiest voor een externe vertrouwenspersoon. Dat betekent dat iemand buiten jullie organisatie deze rol voor jullie vervult. Weten wat het beste bij jullie past? Wij denken graag mee.

Wanneer naar een vertrouwenspersoon?

Een medewerker die ongewenst gedrag ervaart - bijvoorbeeld pesten, agressie of discriminatie - kan voor advies en begeleiding terecht bij de vertrouwenspersoon. Dankzij het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon, is alles wat wordt besproken vertrouwelijk.

Een vertrouwenspersoon werkt drempelverlagend. Want het kan - begrijpelijk - lastig zijn om open te praten over wat iemand heeft meegemaakt. De stap om ongewenst gedrag te bespreken met een onafhankelijk persoon zoals de vertrouwenspersoon, is vaak kleiner dan met bijvoorbeeld de leidinggevende.

contacts
Meer weten over de vertrouwenspersoon?
Wij staan voor je klaar.