corona-virus-4932576_1920_0.jpg

Blijf alert op coronamaatregelen op het werk

In onze cijfers van juni zien we een stijging van het verzuimpercentage in juni ten opzichte van mei. Oorzaak hiervan is de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Hoewel de piek inmiddels achter ons ligt, is het de vraag hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt na de zomer. De kans op een coronapiek in de herfst is reëel. Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken bij bedrijven om alert te blijven. Want niemand wil een herhaling met beperkingen van de afgelopen jaren. Ons advies aan werkgevers is daarom onverminderd: blijf alert en bereid u in overleg met uw medewerkers goed voor om verspreiding van corona via de werkvloer te voorkomen.

Houd oog voor de basisregels

Het belangrijkste is en blijft: houd je aan de basisregels. Blijf handen wassen, geef elkaar de ruimte, zorg voor voldoende frisse lucht en bij klachten: blijf thuis en doe een zelftest. We profiteren nu van de opgedane ervaring met corona. Haal het eerder opgestelde coronaprotocol uit de kast en tref op tijd de nodige maatregelen. Een goede voorbereiding op een mogelijke nieuwe coronagolf is belangrijk voor de continuïteit in het bedrijf.

Blijf in gesprek

Minstens zo belangrijk is het om oog voor elkaar te houden en in gesprek te blijven met medewerkers. Over corona en de nodige maatregelen, maar vooral over wat dit betekent voor medewerkers en de organisatie. Wanneer iemand bij lichte klachten kan blijven werken, op kantoor of thuis. Bespreek dan samen wat er wel mogelijk is.

Ook in het voorkomen van en bij het herstellen van corona is een gezonde leefstijl belangrijk. Goed eten, bewegen, slapen en ontspannen, kortom een gezonde leefstijl, verhoogt je weerstand enorm. Hoe hoger je weerstand, hoe minder vatbaar je bent voor het virus én hoe beter je herstelt.

Werk thuis waar mogelijk

Veel werkgevers en medewerkers vinden samen steeds meer de balans tussen thuiswerken en op kantoor werken. Om de kans op besmetting via de werkvloer in bepaalde periodes te verkleinen, is het verstandig om het thuiswerken indien mogelijk (tijdelijk) extra te stimuleren. Een goed moment om dan weer extra aandacht te hebben voor hoe je gezond en prettig thuiswerkt. Bekijk en deel onze tips en adviezen rondom thuiswerken. Of maak gebruik van onze online (thuis)werkplekcheck.

 

Maatregelen op de werkvloer

Als thuiswerken voor (een deel van) jullie organisatie niet mogelijk is, loont het om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken en alle maatregelen op de werkvloer na te leven. Op deze pagina lees je ze allemaal na. Voor bepaalde beroepen/sectoren (zoals de gezondheidszorg) gelden andere adviezen. Raadpleeg hiervoor jullie branche-/beroepsvereniging en de websites van RIVM en Rijksoverheid.

 

Altijd zeker van een veilige en gezonde werkplek?

En tot slot: gebruik de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van aanpak als handvat voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook in tijden van corona.