"Het is ok om niet ok te zijn"

SAP is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich specialiseert in bedrijfssoftwareoplossingen. Zeker binnen de Nederlandse tak staat mentale gezondheid en tegengaan van stress van de medewerkers hoog op de prioriteitenlijst. Het project ‘Are you ok?’ en de daaruit voortvloeiende Mental Wellbeing Ambassadors zijn daar voorbeelden van. Simone Langewouters, Health, Safety & Wellbeing Officer van SAP: “Dit beleid werkt, maar is geen quick win. Hier moet je jaren voor uittrekken.”

Net als HumanCapitalCare zien onze partners ‘preventie’ als belangrijk onderdeel waar het stress of mentale gezondheid in zijn geheel betreft. SAP deelt deze visie en is zelf al jaren actief om zich in te zetten voor de mentale gezondheid van haar medewerkers. Zij doen dit in samenwerking met HumanCapitalCare door middel van de jaarlijkse health checks en het geven van trainingen aan hun medewerkers.

SAP Health, safety en wellbeing officer
sap

Preventiebeleid

“We zijn onze campagne ‘Are you ok?’ in 2019 gestart”, begint Simone Langewouters haar verhaal. “Het is ok om niet ok te zijn, daar draait het om. Daarvoor speelde dit onderwerp ook al, want net als veel andere bedrijven hadden we al een Employee Assistance Program (EAP), een 24-uurs hulplijn voor medewerkers en hun familieleden. Zij kunnen terecht voor allerlei problemen: ze liggen in scheiding, kampen met schulden of hebben mentale problemen.”

Rond 2010 heeft SAP zelf een Business Health Culture Index (BHCI) ontwikkeld. Dat is onderdeel van hun medewerkersonderzoek. “De uitkomsten hiervan zijn voor ons zeer belangrijk. De vragen uit dat onderzoek hebben betrekking op de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers. We kunnen daardoor monitoren hoe het met de gezondheid is gesteld. Wat we daarin merken is dat hoe meer betrokken wij zijn, hoe lager het verzuim is. Ons verzuim ligt vrij laag, rond de twee procent. Maar we merken dat ons beleid ervoor zorgt dat collega’s soms wel twee tot drie maanden eerder weer duurzaam aan het werk kunnen.”

Mental wellbeing ambassador

Uit het ‘Are you ok?’-project ontstond bij Simone het idee van de mental wellbeing ambassadors. “We wilden een laagdrempelige en persoonlijke manier voor medewerkers om hun verhalen te delen. Binnen SAP hadden we coaches op het gebied van loopbaanbegeleiding. Toch hebben deze collega’s vaak affiniteit met het onderwerp mentale gezondheid en bezaten ze ‘soft skills’. Binnen onze organisatie ben ik gaan polsen wie ervoor open stond en ik kreeg tien reacties. Samen met HumanCapitalCare zijn we ze vervolgens gaan trainen. Inmiddels is dit wereldwijd opgepakt binnen SAP.”

Maar wat doet een mental wellbeing ambassador precies? “We zijn echt een gesprekspartner, maar diagnosticeren niet. Dat is niet de rol die we vertolken. We luisteren en geven praktische begeleiding. Ik probeer niet te diep op het probleem in te gaan, want dat is niet mijn taak. Onze collega’s kunnen de profielen zien van de ambassadeurs en op basis daarvan beslissen met wie ze in gesprek willen.”

Draagvlak

Belangrijk binnen elke organisatie is om vervolgens draagvlak te creëren. “Ik ben begonnen door zelf het mental health first aid-certificaat te halen. Dan ben je bedrijfshulpverlener op het gebied van mentale gezondheid. Een certificering zorgt intern vaak voor betere acceptatie. Veel van mijn collega’s wereldwijd zijn dezelfde opleiding gaan volgen. Vervolgens zijn we ook het management gaan trainen. Je moet niet alleen een gezondheidsbeleid schrijven, maar je moet het vervolgens ook doen en uitdragen. Dat kost tijd. De afgelopen jaren maakten ongeveer drie tot vijf procent van onze collega’s hier gebruik van.”

Tip

Dit beleid werkt voor SAP, maar kunnen andere werkgevers dit ook implementeren? Los van alle juridische en praktische randvoorwaarden, heeft Simone nog een belangrijke tip. “Als organisaties dit willen, moeten ze één ding bedenken: het is geen quick win. Veel bedrijven willen iets doen aan duurzame inzetbaarheid, maar daar beleid op maken en uitvoeren kost wel een paar jaar. Je merkt wel een kentering bij de jeugd. Zij weten makkelijker de weg naar een coach te vinden.”

Meer praktijkverhalen over samen werken aan goed werkgeverschap

Gerelateerde klantverhalen - ANWB NL


ANWB

We kunnen wel stellen dat de ANWB een van de bekendste merken van Nederland is. Want wie is er nu niet eens met de Wegenwacht of de Alarmcentrale in aanraking gekomen? De ruim 4.000 medewerkers zorgen er dagelijks voor dat iedereen zorgeloos en met plezier op weg kan. De ANWB doet er als werkgever op zijn beurt alles aan om te zorgen dat deze werknemers gezond, gemotiveerd en competent blijven.

Lees het klantverhaal

Gerelateerde klantverhalen - Puck&Co NL


Puck & Co

Binnen de kinderopvang is inzetbaarheid van groot belang. Een vertrouwde pedagogisch medewerker biedt een kind op de kinderopvang sociaal-emotionele veiligheid. Ook voor ouders is het fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. Kindercentra Puck&Co zet zich, samen met HumanCapitalCare, in voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 

Lees het klantverhaal

contacts
Samen het beste uit mensen halen betekent meer.
Wij staan ook graag voor jullie klaar.