Fysieke belasting_Header

Fysieke belasting verminderen

Waarom valt een medewerker uit? En nog belangrijker: hoe voorkom je dat?


De instroom in de WIA is de afgelopen tien jaar enorm gestegen, met name onder de mensen van 45 jaar en ouder. Dat is een probleem voor werkgever én werknemer. Voor een deel is uitval van medewerkers te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat, de fysieke uitval. Hoe kun je er als werkgever voor zorgen dat de fysieke belasting vermindert?

Inzetbare medewerkers_sportschoen_small.jpg

Mogelijke oplossingen

Er zijn twee knoppen waar je aan kunt draaien als je medewerkers langdurig inzetbaar wil houden: mens en werk.
Aan de menskant: hoe fitter je fysiek en mentaal bent, des te beter kun je je werk volhouden. Aspecten die daarin een integrale rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld motivatie, werken naar competenties en betrokkenheid. Bevlogen personeel verzuimt minder en is 35 procent productiever. Maar ook loopbaancoaching, trainingen en preventief medisch onderzoek spelen een belangrijke rol. Net als taakroulatie of cultuur en leiderschap. Bij HumanCapitalCare staan we voor een combinatie van al deze factoren. Een integrale aanpak maakt impact.

Taakscan

Zeker zo belangrijk bij het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers is de belasting in het werk verlagen of veranderen zodat de balans goed blijft. Daarvoor is eerst inzicht nodig: wat is de fysieke belasting van een bepaalde functie precies? Hoeveel staat, zit, bukt, reikt, draait etc. iemand precies en wat doet dat met het lichaam? Een belangrijk instrument dat HumanCapitalCare hiervoor ontwikkeld heeft, is de Taakscan. Dit instrument brengt de fysieke belasting van alle taken in een bedrijf in kaart en maakt inzichtelijk waar de knelpunten zitten; voor iedere afdeling en voor iedere leidinggevende. Hierdoor ontstaat als het ware een kaartenbak met alle functies en taken waardoor het veel makkelijker is om te rouleren, hulpmiddelen in te zetten of om aangepast werk te zoeken.

Kijk breed

Maak werk van preventie om de WIA-instroom te beperken, de kosten daarvan zijn hoog!  
Dus start op tijd en focus niet op één aspect. Kijk niet alleen naar de fysieke belasting maar kijk breder, kijk naar de totale medewerker. Meer weten over de Taakscan? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

contacts
Het beste uit mensen halen betekent meer.
Wij staan voor je klaar.