Hoe wordt uw organisatie millennialproof?

In 2020 – over iets meer dan een jaar – is 35 procent van de beroepsbevolking millennial. De generatie ervoor stroomt steeds verder uit. Hebt u veel millennials in dienst? En wat betekent dat voor uw organisatie? Meer dan de helft van de millennials kampt met flinke stress, merkt u dat? Hoe kunt u een voedingsbodem creëren waarin zij zo goed mogelijk tot hun recht komen en ze door kunnen groeien in plaats van uitvallen?

Millennials hebben uw organisatie veel te bieden. Ze hebben veel talenten: ze zijn hardwerkend, perfectionistisch, goed met technische middelen, zelfstandig, flexibel en efficiënt. Daar tegenover staan ook valkuilen, zo zijn hun verwachtingen soms torenhoog, staan ze 24/7 ‘aan’ door sociale media en kampen ze vaak met psychische klachten: 60 procent ervaart stress en velen hebben te maken met een burn-out.

Wat is belangrijk in uw situatie?
Belangrijk is om niet alle kenmerken van millennials te generaliseren, maar vooral te kijken waar de millennials in úw organisatie tegenaan lopen. Misschien past uw beleid of bedrijfscultuur al heel goed bij millennials. De vraag is dus: wat hebben úw millennials nodig om zich optimaal in te kunnen zetten voor uw organisatie en hoe u kunt zorgen voor een rijke voedingsbodem voor hun talenten. Naast de millennial zelf, speelt zowel uw bedrijfsbeleid als de manier van leidinggeven daarin een grote rol.

Uw beleid
Belangrijk is dat u als organisatie precies weet wat u wilt bereiken, wat uw ambities zijn. Wat hebt u daarvoor nodig en hoe sluit dit aan bij uw millennials? Zijn uw visie en beleid afgestemd op uw medewerkers van vandaag en morgen?

Inzicht
De eerste stap om hierop antwoord te krijgen, is inzicht verwerven in de leeftijdsopbouw van uw organisatie. Hoeveel procent van de medewerkers in uw organisatie is millennial – en hoe is dit over 5 jaar. Ook de leeftijdsopbouw per afdeling speelt een rol: zijn er bepaalde afdelingen met juist veel millennials? De volgende stap is inventariseren wat de groep millennials in uw organisatie kenmerkt, waar zij behoefte aan hebben en vooral ook: waar zij energie van krijgen. Waar lopen zij tegenaan? Wat zijn hun specifieke arbeidsrisico’s en waardoor worden deze veroorzaakt? Door te weten wat de millennials in uw organisatie motiveert, kunt u daar als organisatie op inspelen en hen ondersteunen. Zo houdt u ze gemotiveerd en vitaal en voorkomt u verzuim. Kijk daarvoor ook waaruit het huidige verzuim van de millennials bestaat. Is het vooral psychisch verzuim? En waardoor worden deze klachten veroorzaakt?

Wat wil de millennial van u?
Door helder inzicht in de behoeftes van de millennial, kunt u als organisatie daarop inspelen en zorgen dat zij kunnen floreren. Dus wat willen ze?
Millennials willen betekenis geven, hebben behoefte aan een veilige en open werkomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Ook ontwikkelingsmogelijkheden zijn belangrijk; zowel horizontaal op taakinhoud (verbreding en verdieping) als verticaal: de doorgroeikansen in de organisatie.
Millennials hebben vaak behoefte aan waardering/feedback en aan coaching op persoonlijke kwetsbaarheden, want zeker voor perfectionistische mensen is het belangrijk dat zij grenzen en prioriteiten leren stellen. Ook willen millennials van het begin tot het einde verantwoordelijk zijn voor hun werk en autonoom zijn in de uitvoering. Uit recent onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid van de millennials zelfstandig werken het belangrijkst vindt als het gaat om autonomie op het werk. Duidelijke kaders en richtlijnen worden genoemd als belangrijke factoren. Maar hoe ze hun taken uitvoeren en met welke tijdsplanning, dat bepalen millennials graag zelf. Dat geldt ook voor werktijden: ze willen beoordeeld worden op resultaat zonder dat ze een verplicht aantal uur aanwezig moeten zijn.

Winst behalen
Waar valt winst te behalen in uw aanpak om de millennials aan u te binden? Focus op wat millennials energie geeft en wat hen energie kost. Energiebronnen vormen namelijk buffers tegen stress- en burn-outklachten. Dus onderzoek hoe de balans is tussen energiebronnen en stressfactoren. Ook motivatie is een belangrijk item en wordt ingegeven door competenties, autonomie en verbinding. Hebben zij bijvoorbeeld meer behoefte aan opleiding of aan coaching? Pas als u dit weet, kunt u daarop inspelen.

Rol van leidinggevende is enorm belangrijk
Leidinggeven aan millennials vraagt soms een andere rol van uw leidinggevenden. Waar de vorige generatie gewend was aan hiërarchie en aan duidelijkheid in het uitvoeren van opdrachten, vragen millennials om een andere benadering. Millennials zijn meestal wars van hiërarchie, zij willen naast de leidinggevende staan. Ze zijn coachend opgevoed, met veel waardering. Daarom vragen zij ook van een leidinggevende een coachende rol. Dat houdt in dat ze openheid willen, de vrijheid om alles te kunnen zeggen wat ze denken en dat ze verwachten dat hun organisatie ze actief stimuleert om zichzelf te zijn. Millennials hebben, dankzij het zogenaamde ‘onderhandelingshuishouden‘, van jongs af aan geleerd dat hun mening belangrijk is. Ze zijn gewend te onderhandelen en vinden het daarom belangrijk dat ze worden gehoord. Een leidinggevende van millennials moet in staat zijn om snelle en opbouwende feedback te geven en vertrouwen te geven. Zet mensen in hun kracht, geef ze autonomie en laat ze fouten maken. Help en begeleid hen in hun ontwikkeling.

Reversed mentoring
Het is essentieel dat leidinggevenden hiervan op de hoogte zijn en ook getraind worden in deze benadering als dat nodig is. Even zo belangrijk is ook dat de leidinggevende in staat is om stresssignalen op te pikken en bespreekbaar te maken. Goede ervaringen zijn er verder met reversed mentoring als hulpmiddel: breng de kwaliteiten van twee generaties bij elkaar door een ervaren collega als een soort personal mentor te koppelen aan een millennial om te coachen op inhoud en vaardigheden. Omgekeerd kan de millennial de ervaren collega helpen met digitale vaardigheden of een frisse blik. Het versterkt ook vaak de onderlinge band en zorgt voor begrip.

Meer informatie of concrete hulp
Wilt u weten hoe millennialproof uw organisatie nu is? Met een Organisatiescan van HumanCapitalCare krijgt u snel en efficiënt inzicht inclusief een plan van aanpak. Maar we kunnen u ook heel concreet op onderdelen helpen. Bijvoorbeeld door uw leidinggevenden en millennials concrete handvatten te bieden met trainingen of coaching. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.