Stress en preventie_header.jpg

Hoe wordt een organisatie millennialproof?

Tegenwoordig is ruim één derde van de beroepsbevolking millennial. Meer dan de helft van deze groep kampt met flinke stress. Wat betekent dat voor werkgevers? Wat kun je doen in preventie? Hoe creëer je een voedingsbodem waarin millennials tot hun recht komen en ze door kunnen groeien in plaats van uitvallen? Kortom, hoe wordt een organisatie millennialproof?

Millenialproof organisatie_visual.jpg

Wat is belangrijk in jullie situatie?

Belangrijk is om niet alle kenmerken van millennials te generaliseren, maar vooral te kijken waar de millennials binnen júllie organisatie tegenaan lopen.
De eerste stap is het verwerven van inzicht in de leeftijdsopbouw binnen de organisatie. Hoeveel procent van de medewerkers is millennial – en hoe is dit over 5 jaar?

De volgende stap is inventariseren waar de groep millennials behoefte aan heeft en vooral ook: waar zij energie van krijgen. Door te weten wat de millennials belast en motiveert, kun je daar als organisatie op inspelen. Zo houd je deze groep gezond, gemotiveerd en competent aan het werk en wordt verzuim voorkomen.

Wat wil de millennial van zijn of haar werkgever?

Millennials willen betekenis geven, hebben behoefte aan een veilige en open werkomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Ook ontwikkelingsmogelijkheden zijn belangrijk; zowel horizontaal op taakinhoud als verticaal: de doorgroeikansen in de organisatie.
Millennials hebben vaak behoefte aan waardering/feedback en aan coaching op persoonlijke kwetsbaarheden. Ook willen millennials van het begin tot het einde verantwoordelijk zijn voor hun werk en autonoom zijn in de uitvoering. Uit recent onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid van de millennials zelfstandig werken het belangrijkst vindt als het gaat om autonomie op het werk. Duidelijke kaders en richtlijnen worden genoemd als belangrijke factoren. Maar hoe en wanneer ze hun taken uitvoeren en met welke tijdsplanning, dat bepalen millennials graag zelf.

Rol van leidinggevende is enorm belangrijk

Leidinggeven aan millennials vraagt om een andere manier van leidinggevenden. Waar de vorige generatie gewend was aan hiërarchie en aan duidelijkheid in het uitvoeren van opdrachten, vragen millennials om een andere benadering. Ze zijn coachend opgevoed, met veel waardering. Daarom vragen zij veelal om coachend en motiverend leiderschap. Ze zijn van jongs af aan gewend te onderhandelen en vinden het daarom belangrijk dat ze worden gehoord. Een leidinggevende moet in staat zijn om snelle en opbouwende feedback te geven en vertrouwen te geven. Zet mensen in hun kracht, geef ze autonomie en laat ze fouten maken. Help en begeleid hen in hun ontwikkeling.

Reversed mentoring

Het is essentieel dat leidinggevenden hiervan op de hoogte zijn en ook getraind worden in deze benadering als dat nodig is. Even zo belangrijk is dat de leidinggevende in staat is om stresssignalen op te pikken en bespreekbaar te maken. Goede ervaringen zijn er verder met reversed mentoring als hulpmiddel: breng de kwaliteiten van twee generaties bij elkaar. Het versterkt ook vaak de onderlinge band en zorgt voor begrip.

 

Meer informatie of concrete hulp

Met een Organisatiescan van HumanCapitalCare krijgt men snel en efficiënt inzicht - inclusief een plan van aanpak als het gaat om millennialproof-beleid. Daarnaast kunnen we ook heel concreet op onderdelen helpen. Bijvoorbeeld door uw leidinggevenden en millennials concrete handvatten te bieden met trainingen of coaching. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.  

 

contacts
Het beste uit mensen halen betekent meer.
Wij staan voor je klaar.