(H)erken uw millennials

60 procent van de millennials ervaart veel stress, bij de jongste millennials loopt dit zelfs op tot 76 procent volgens EenVandaag. Velen kampen met een burn-out. Maar wie zijn nu precies de millennials? Waaraan herkent u ze in uw organisatie? En belangrijker nog: wat verwachten ze van hun werk en van u als werkgever? Als u dat weet, kunt u het tij keren en ze juist laten groeien.

U herkent de millennials niet alleen aan hun leeftijd – geboren tussen 1980 en 2000 – maar vooral aan hun gedrag, manier van werken, ambities en de manier waarop zij in het leven staan. Als u dat weet, kunt u als werkgever beter inspelen op hun behoeften waardoor u preventief de kans op uitval verkleint. In plaats daarvan kunt u een omgeving  creëren waarin ze tot hun recht komen en optimaal presteren.

Wie is de millennial?
Millennials zijn opgevoed met het idee dat alles mogelijk is en voelen zichzelf verantwoordelijk voor hun eigen succes en geluk. Ze zijn individualistisch, hebben het idee dat de samenleving maakbaar is en hebben hoge verwachtingen van het leven. Ze streven dan ook naar het hoogst haalbare en kunnen minder goed omgaan met tegenslag. Als iets niet lukt, ligt het aan henzelf, denken ze, en dat maakt hen soms faalangstig. De helft van de millennials (50%) verwacht in hun carrière op te klimmen tot de hoogste posities van hun sector. Maar liefst een meerderheid (58%) verwacht minimaal bovenmodaal te gaan verdienen.

Naast de ‘harde’ eisen is zingeving belangrijk voor millennials; het geeft voldoening en bepaalt vaak of ze zich ergens voor inzetten. Ook zelfontwikkeling speelt een grote rol, hierdoor starten zij vaak later met een baan, huis en gezin. Maar ze hebben wel de verwachting dat voor hun 30ste alles bereikt moet zijn. Het geeft stress als dat niet lukt. Kortom, millennials willen het perfecte plaatje, zijn nogal eens een luxe leventje gewend en dat zorgt voor prestatiedruk. Bovendien missen ze de ‘oude’ zekerheden van werkgarantie en een pensioen; terwijl een huis kopen vaak moeilijk is door hoge studieschulden. Zeker zo belangrijk zijn ook de technologische ontwikkelingen: 24/7 online zijn zorgt ervoor dat millennials nooit echt afschakelen. Dat kan een serieus probleem worden. Het helpt ook niet dat zij het idee hebben dat ze aan de onrealistische verwachtingspatronen moeten voldoen die zij zien op social media.

Profiteer van die millennial!
Millennials hebben uw organisatie veel te bieden: ze zijn goed geschoold en kunnen makkelijk inspelen op snelle ontwikkelingen. Ook zijn ze perfectionistisch en ambitieus wat hun prestaties ten goede komt. Ze pakken zaken makkelijk en zelfstandig op en zijn autonoom: ze gaan niet zomaar ergens van uit, maar zetten overal vraagtekens bij en willen zelf achter de waarheid komen. Daarnaast kent de wereld van internet en social media meestal geen geheimen voor hen: ze zijn digitaal slim en Google is hun ‘best friend’.

Herken de valkuilen van de millennial
Al die mooie eigenschappen kunnen de millennial én uw organisatie veel voordelen bieden. Ze streven immers naar het hoogst haalbare. Maar het kan ook een valkuil vormen: de eigen hoge eisen in combinatie met social media maakt dat ze continu veel verschillende prikkels krijgen en dat de verwachtingen hoog zijn. Dat kan veel druk opleveren. En het idee van de maakbare samenleving kan millennials faalangstig maken. Tel daarbij op de vele mogelijke keuzes en de keuzestress die daardoor ontstaat.

Waar heeft de millennial behoefte aan?
De millennial als werknemer is op zoek naar carrièremogelijkheden maar verwacht niet 40 jaar voor dezelfde werkgever te werken. Hij of zij kijkt vooral welke functie goed is voor de eigen carrièreontwikkeling. Bovendien willen millennials betekenis geven: als ze het nut niet inzien van iets dan haken ze vaak af, is de motivatie weg. Want zingeving is belangrijk. Deze leeftijdsgroep heeft behoefte aan herhaalde evaluatiemomenten: ze willen weten waar ze staan en zoeken bevestiging. Daarnaast speelt autonomie een grote rol en varen zij wel bij een psychisch veilige werkomgeving waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. De bedrijfscultuur en ook de manier van leidinggevende spelen hierin een voorname rol. Graag vertellen we u meer over hoe u als bedrijf millennialproof kunt worden. Lees hierover meer in het artikel ‘Hoe wordt uw organisatie millennialproof?’.