Welke factoren in het werk verhogen en verlagen stress?  

Wat is op het werk het meest stressverhogend? Dat is de wisselwerking tussen privé en werk. Het goede nieuws is dat steun vanuit je privé situatie daarbij stressverlagend werkt. Ons advies is dan ook in gesprek te gaan als privé en werk in negatieve zin invloed hebben op elkaar. In gesprek zowel thuis als ook op het werk.

HCC-factsheet-stressklachten-2-verhogen.jpg
HCC-factsheet-stressklachten-2-verlagen.jpg

Veerkracht speelt een belangrijke rol in het omgaan met een stressvolle werkomgeving. Het vormt een buffer tegen stress.

 

Hoe veerkrachtig zijn medewerkers? 

HCC-factsheet-stressklachten-2-totaal.jpg

Er is geen duidelijke daling of stijging te zien in het aandeel veerkrachtige werknemers sinds 2019. Toch is veerkracht is niet vaststaand, het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Richt je als organisatie niet alleen op interventies op individueel niveau maar ook op groeps- en organisatiecontext. Een organisatie waarin leren wordt gestimuleerd en men zich veilig voelt, vormt een goed kader voor veerkrachtige medewerkers.

HCC-factsheet-stressklachten-2-verdeling.jpg
HCC-factsheet-stressklachten-2-effect.jpg
HCC-factsheet-stressklachten-2-bevlogenheid.jpg

Bekijk ook onze andere factsheets

Stressklachten&  Terugkeer naar werk

Bron: Gebaseerd op data vanuit preventief onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare, periode 2019-2022