Wat helpt wel en niet om terug te keren naar het werk?  

We hebben aan medewerkers die thuiszitten met psychische klachten gevraagd wat stimuleert om terug te keren naar het werk.

HCC-factsheet-terugkeernaarwerk-stimulerend.jpg
HCC-factsheet-terugkeernaarwerk-geslacht.jpg

Een van de meest bevorderende factoren is het hebben van leuke collega’s. Gelukkig staan  leidinggevenden er niet alleen voor, de steun die collega’s elkaar geven draagt ook flink bij aan de vitaliteit. Onderlinge support kun je als leidinggevende stimuleren. Een team ben je samen.
 

Wat is niet helpend bij de terugkeer naar het werk?
 

HCC-factsheet-terugkeernaarwerk-belemmerend.jpg


Naast werkgerelateerde zaken zijn privé problemen ook een belemmerend factor om terug te keren. Er zijn op het organisatie-, leidinggevende én medewerkersniveau diverse mogelijkheden om de balans van medewerker bij privé gebeurtenissen in evenwicht te houden. Denk aan een luisterend oor, het doseren van werk, meer regelmogelijkheden of financiële hulp. Het is ook passend bij goed werkgeverschap om hierin te faciliteren.
 

Generatie denken

Problemen in het privéleven
Steun van collega's / leidinggevende
Veelgebruikte regelingen

Problemen in het privéleven en steun van collega’s en leidinggevende speelt vaker een rol bij jongere werknemers. Er zijn verschillende mogelijkheden om in elke levensfase medewerkers goed te ondersteunen bij privé uitdagingen, denk aan regelingen voor sabbatical, verzuim kinderen en kort verlof voor familiare verplichtingen. Zorg dat je hier als organisatie een duidelijke visie op hebt.

Bron: Gebaseerd op data vanuit preventief onderzoek van ArboNed en HumanCapitalCare, periode 2019-2022.

Bekijk ook onze andere factsheets

Stressklachten&  Stressfactoren