Verzuimcijfers_header

Vroegtijdig herkennen van signalen helpt langdurig psychisch verzuim voorkomen

Piekeren, lusteloos, gespannen? Dan moeten de alarmbellen gaan. 

Piekeren, lusteloosheid en gespannenheid zijn drie belangrijke voorspellers voor uitval van een werknemer. Aan de hand van deze drie signalen kunnen werkgevers inschatten of een werknemer in de gevarenzone komt, nog voordat die zich ziekmeldt. Dat blijkt het promotieonderzoek Stress en ziekteverzuim; voorspellende factoren en oorzakelijke mechanismen van verzuim door psychische klachten van Marieke van Hoffen, bedrijfsarts bij HumanCapitalCare. Zij promoveerde op vrijdag 26 november aan de VU Amsterdam. Verzuim door psychische klachten duurt vaak lang, maar kan worden voorkomen door gerichte hulp en professionele ondersteuning. 

Verzuimduur neemt sterk toe

Data van HumanCapitalCare laten zien dat de gemiddelde duur van verzuim door psychische klachten sterk is toegenomen. Bedroeg het in 2005 nog 87 dagen, tussen 2015 en 2021 nam het gemiddelde verzuim toe van 186 naar 237 dagen. Naast persoonlijk leed leidt dit tot een enorme kostenpost. Die wordt geschat op 3 tot 4% van het Bruto Nationaal Product: zo’n 28 miljard euro op jaarbasis in Nederland (Bron OECD/OESO).

Emotionele belasting in het werk belangrijke trigger voor verzuim

Uit het onderzoek van Van Hoffen blijkt dat de mate van piekeren, lusteloosheid en gespannenheid sterk voorspellend zijn voor uitval van de werknemer. Hoge werkdruk is zeker een trigger, maar bij de ontwikkeling van stress en psychische klachten blijkt vooral de emotionele belasting in het werk een belangrijke rol te spelen. Bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs is die emotionele belasting vaak hoog.

Geef ruimte voor voldoende hersteltijd 

Stressklachten zijn de eerste vroege signalen dat het niet goed gaat met iemand. Het is dus belangrijk om daar alert op te zijn. Dat geldt niet alleen voor de werknemer die stress ervaart, maar het helpt ook als de leidinggevende die eerste signalen kan herkennen. In een vroeg stadium kunnen eenvoudige maatregelen zoals het organiseren van genoeg hersteltijd al voldoende zijn om klachten te laten verdwijnen.

Vroegtijdig herkennen van signalen helpt langdurig verzuim voorkomen

Door meer kennis over de ‘voorspellers’ van uitval door stress en psychische klachten, kunnen risicosituaties eerder worden opgemerkt. En met de juiste aandacht en gerichte interventie zelfs worden voorkomen. Dat is goed voor de werknemer en het leidt tot een kortere gemiddelde verzuimduur en lagere verzuimkosten voor de werkgever.

Over de promotie

Marieke van Hoffen promoveerde op 26 november in de aula van de VU Amsterdam. Het volledige proefschrift ontvangen kan door een e-mail te sturen naar: projectbureau.west@humancapitalcare.nl.