Motiverend leiderschap_horeca_header.jpg

Verzuim terugdringen met vitale benadering

Van verzuim naar vitaal

Verzuim en vitaliteit lijken elkaars tegenovergestelde te zijn. Het mooie is: een vitale benadering kan verzuim flink terugdringen. Verzuimcijfers dalen en bevlogenheid stijgt vaak wanneer mensen met aandacht leiding krijgen, met focus op hun werkplezier en motivatie. Voor degene die leidinggeeft betekent dit: alert zijn op stresssignalen en deze bespreekbaar maken, eigen regie nemen over het welzijn van de medewerkers en helpen te denken in mogelijkheden.

1. Preventief: stress herkennen en bespreekbaar maken

Stress vormt verreweg de grootste oorzaak voor langdurige uitval op het werk. De eerste verschijnselen herkennen en het gesprek aangaan, helpt erger te voorkomen.

  • Wat kost deze persoon energie en wat levert juist energie op?
  • Wat speelt er bij deze medewerker? Is er afwijkend gedrag waarneembaar?
  • Ingrijpende levensgebeurtenissen? Als leidinggevende kun je de betreffende medewerker helpen zich tot de gegeven situatie te verhouden en betrokken te voelen.

2. Samen eigen regie nemen

Stel dat twee medewerkers dezelfde medische klachten hebben. Dan kan het gebeuren dat de ene verzuimt en de ander niet. Want verzuim is grotendeels een gedragskeuze. Wie of wat beïnvloedt welke kant het dubbeltje op valt? De direct leidinggevende en de medewerker zijn samen het meest bepalend in de keuze voor wel of niet ziekmelden. Zij kunnen dus het beste samen de regie nemen.

3. Een verzuimgesprek dat werkt

Zit een medewerker niet goed in z’n vel of meldt deze zich ziek? Dan kan de leidinggevende zijn of haar begeleidende kwaliteiten aanwenden om de medewerker weer in zijn kracht te helpen. Maar: wat mag je eigenlijk wel en niet vragen tijdens een verzuimgesprek? En hoe breng je bijvoorbeeld preventief iemands zwaarlijvigheid ter sprake? Open vragen stellen, goed luisteren; de technieken voor verzuimgesprekken bieden leidinggevenden veel soelaas.

Mike Hovens, adviseur veiligheid en gezondheid bij Waterschap De Dommel

"Onze managers zijn door HumanCapitalCare getraind om zelf met hun mensen in gesprek te gaan over vitaliteit en verzuim. Als onderdeel van het normale contact met de medewerker. Hierdoor hebben de managers veel meer betrokkenheid gekregen bij de mensen. “Dit is van ons samen” is hun houding.’ Dat betekent meer."


 

Maaike Nieuwenhuis, clusterdirecteur van twee basisscholen binnen onderwijsstichting SKOzoK

"Het gaat om het geluk van de mensen zelf. Wij hebben gebouwd aan een open cultuur waarin ziek zijn en stress open besproken kunnen worden. We geven onze medewerkers de verantwoordelijkheid om zélf oplossingen aan te dragen. Dat betekent meer."

Dit artikel is gebaseerd op ons trainingsprogramma Leiderschap. Het programma wordt per organisatie op maat ontwikkeld, gebaseerd op data over ziekteverzuim en resultaten van interne onderzoeken.

contacts
Werk maken van leiderschap?
Wij staan klaar.