Verzuimdata_Header2

Inzichten delen in de ontwikkeling van verzuim. Dat betekent meer.

Verzuim in cijfers

Om werkgevers en beleidsmakers meer inzicht te geven in het verloop van verzuim, publiceren wij regelmatig de meest actuele verzuimcijfers en ontwikkelingen in Nederland. Naast deze landelijke cijfers vind je hier een verdere uitsplitsing van deze cijfers naar branche en bedrijfsgrootte, en de belangrijkste jaartrends in verzuim van de afgelopen vier jaar.

Ga snel naar onze meest recente branche kwartaalcijfers (verzuimpercentage, aantal ziekmeldingen) of bekijk de jaartrends in verzuim (verzuimpercentage & meldingsfrequentie, verzuimduur, verzuimredenen). 

Verzuimcijfers 1e kwartaal 2024

Verzuimpercentage naar branche en bedrijfsgrootte

Deze tabel toont het gemiddelde netto verzuimpercentage van de afgelopen 3 maanden voor de grootste branches, zowel landelijk als uitgesplitst naar de grootzakelijke markt en MKB. Het gemiddeld verzuimpercentage is een belangrijk verzuimcijfer. Het geeft het percentage van de werktijd aan dat verloren gaat als gevolg van ziekteverzuim.

Data-2024-q1-Verzuimpercentage naar branche en bedrijfsgrootte

Aantal ziekmeldingen naar branche en bedrijfsgrootte

Een ander belangrijk verzuimcijfer is het aantal ziekmeldingen. Deze tabel geeft een overzicht van het aantal ziekmeldingen per maand per 1.000 medewerkers van de afgelopen drie maanden, zowel landelijk als uitgesplitst naar de grootzakelijke markt en MKB.

Data-2024-q1-Aantal ziekmeldingen naar branche en bedrijfsgrootte

Jaartrends in verzuim | verzuim

Verzuimpercentage

In deze grafiek wordt de ontwikkeling van het gemiddeld netto verzuimpercentage in Nederland weergegeven van de afgelopen 4 jaar, inclusief een uitsplitsing naar bedrijfsgrootte. In 2023 is dit verzuimpercentage landelijk licht gedaald naar 4,6%. Het algemene beeld is dat bedrijven in de grootzakelijke markt een hoger verzuimpercentage hebben dan het MKB. Op het niveau van individuele bedrijven kunnen er echter verschillen zijn.
 

Data-jaren-Verzuimpercentage

Meldingsfrequentie

Deze grafiek laat de ontwikkeling zien van de gemiddelde meldingsfrequentie in Nederland van de afgelopen vier jaar, inclusief een uitsplitsing naar bedrijfsgrootte. De meldingsfrequentie geeft het gemiddeld aantal keer aan dat een werknemer zich ziek gemeld heeft per jaar. Na een sterke stijging in 2022 daalt de meldingsfrequentie in 2023 naar 0,71. Het algemene beeld is dat medewerkers van bedrijven in de grootzakelijke markt zich vaker ziekmelden dan in het MKB. Op het niveau van individuele bedrijven kunnen er echter verschillen zijn.

Data-jaren-Meldingsfrequentie Nederland

Jaartrends in verzuim | verzuimduur

Het algemeen beeld is dat lang verzuim relatief gezien maar een klein deel van het totaal aantal verzuimmeldingen betreft, maar verantwoordelijk is voor het grootste deel van het totaal aantal verzuimdagen. In 2023 stijgt het aantal meldingen van lang verzuim licht naar 10,1%. Het aandeel lang verzuim stijgt naar 78,7%.  

Aandeel verzuimmeldingen naar duurklasse

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verzuimmeldingen naar duurklasse in Nederland over de afgelopen vier jaar.

Aandeel verzuim naar duurklasse

Deze grafiek geeft de ontwikkeling weer van het aandeel verzuim naar duurklasse in Nederland over de afgelopen vier jaar.

Data-jaren-Aandeel verzuimmeldingen naar duurklasse
Data-jaren-Aandeel verzuim naar duurklasse

Jaartrends in verzuim | verzuimredenen

Aandeel lang verzuimpercentage naar verzuimreden

Deze grafiek toont de ontwikkeling van de reden van langdurig verzuim in Nederland, als aandeel in het totale netto langdurend verzuimpercentage*. De trend van toenemend psychisch verzuim zet door. In 2023 stijgt het aandeel psychisch verzuim naar 40,2%. 

Data-jaren-Aandeel lang verzuimpercentage naar verzuimreden-legenda
Data-jaren-Aandeel lang verzuimpercentage naar verzuimreden

De gerapporteerde cijfers zijn gebaseerd op de verzuimcijfers van HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare. Gezamenlijk zorgen wij met ruim 64.000 werkgevers voor circa 1 miljoen gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers.

Op de hoogte blijven?

Bekijk onze nieuwspagina  voor de meest actuele berichtgeving over verzuim in Nederland. 

Nieuwspagina