Verzuimcijfers_header

Inzicht in verzuim. Dat betekent meer.

Verzuim in Nederland stijgt ongebruikelijk hard

Blijf alert en in gesprek om verzuim te voorkomen

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in juli – ondanks de vakantieperiode – naar 4,5% (ten opzichte van 4,4% in juni 2022). Daarmee blijft het verzuimpercentage in Nederland hoger dan gebruikelijk. Die stijgende lijn in verzuim is ook te zien in de jaarcijfers. Met een gemiddeld percentage van 4,7% lag het verzuim op het hoogste niveau sinds jaren. Dat blijkt uit onze cijfers. Met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke toename van coronabesmettingen in de herfst, blijft het belangrijk voor werkgevers en medewerkers om alert en in gesprek te blijven.

Ongebruikelijke stijging vakantieperiode

Normaal gesproken daalt het verzuimpercentage in de zomerperiode doordat werkenden vakantie hebben. Sinds de coronapandemie is deze seizoenstrend nauwelijks meer zichtbaar. “Vorig jaar zagen we dat het verzuimpercentage in juli al gelijk bleef en niet daalde”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “Dit jaar zien we zelfs een stijging. Die wordt voornamelijk veroorzaakt door een piek in het aantal ziekmeldingen door corona in de eerste helft van juli.”

Hoogste verzuim bij grote bedrijven en zorg

Tussen bedrijven van verschillende groottes en in verschillende branches zijn er grote verschillen. Zo is het verzuim in juli in het mkb  – bedrijven met minder dan 200 medewerkers – met 4,1% lager dan bij grote bedrijven: 5,1%. Het verzuim in juli ligt in vergelijking met voorgaande jaren gemiddeld ook 0,5% hoger. Een uitschieter is de zorg. In vergelijking met voorgaande drie jaren ligt het verzuim in juli in deze branche gemiddeld 1% hoger dan toen.

Jaarcijfers: hoogste verzuim sinds jaren

We zien de trend van hoger verzuim ook terug in de jaarcijfers van juli 2021 tot en met juni 2022. Penders: “Het gemiddelde verzuimpercentage lag met 4,7% op het hoogste niveau sinds jaren. Door corona meldden meer mensen zich ziek, zeker tijdens de coronagolven. Uit onze data blijkt wel dat medewerkers na een coronabesmetting weer sneller aan het werk zijn; de helft is na zeven dagen weer aan het werk. Tussen februari en juni vorig jaar – toen de alphavariant dominant was – was dat nog vijftien dagen.” Naast het verzuim door corona stijgt ook het psychisch verzuim. “Werkdruk, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, kan hierop van invloed zijn. Afgelopen jaar steeg ook het verzuim door onder andere  spanningsklachten en burn-out. Deze stijging is in lijn met wat we in eerdere jaren zagen.”

Blijf alert en houd oog voor elkaar

De krapte op de arbeidsmarkt en coronabesmettingen blijven bij veel bedrijven zorgen voor uitdagingen in de bezetting. “Het blijft natuurlijk de vraag hoe corona, en daarmee het verzuim, zich verder ontwikkelt. Er is een reële kans dat het aantal besmettingen in de herfst weer gaat stijgen. Voor de continuïteit van bedrijven blijft het belangrijk dat werkgevers zich hierop in overleg met medewerkers voorbereiden. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: basisregels zoals handen wassen, elkaar ruimte geven en zorgen voor voldoende frisse lucht blijven belangrijk”, vervolgt Penders. “Om uitval door mentale en fysieke overbelasting tegen te gaan, adviseren we kritisch te blijven kijken naar prioriteiten in het werk. Ook thuiswerken voor wie dat kan, geeft ruimte. Het is belangrijk om in gesprek te blijven over mogelijkheden en maatregelen om verzuim te voorkomen en daarmee veel ellende en geld te besparen.”