Verzuimcijfers_header

Verzuim in Nederland daalt, maar blijft hoger dan gebruikelijk

Long COVID grote veroorzaker oplopend aantal verzuimdagen

In mei 2021 daalde het gemiddeld verzuimpercentage in Nederland naar 4,3% (ten opzichte van 4,5% in april 2021). Dat is de eerste daling sinds januari dit jaar. De cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers, laten zien dat daarmee de piek in het verzuim als gevolg van de derde coronagolf achter ons ligt. Desondanks speelt corona nog steeds een substantiële rol en blijft het verzuim fors hoger dan gebruikelijk was in deze periode voor corona (3,9% in mei 2019).

Impact Long COVID

Ruim een tiende van het aantal verzuimdagen staat in verband met corona. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen daalt en het merendeel van de werknemers na corona snel weer aan het werk kan, houdt een kleine groep langere tijd klachten. Het aantal dagen dat deze personen met zogenoemde Long (langdurig) COVID afwezig zijn loopt op. “Begeleiding van deze groep is maatwerk, waarbij we samen met werknemers en werkgevers kijken naar de individuele mogelijkheden”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “Dit kost echter tijd. Voorlopig zien we de impact van COVID dus nog even terug in de verzuimcijfers.”

Positieve ervaring vasthouden

HumanCapitalCare en ArboNed zien buiten het verzuim door corona een daling in het overige ‘reguliere’ verzuim. Penders: “De voordelen van thuiswerken spelen hierin hoogstwaarschijnlijk een rol. Ondanks het verplichtende karakter, heeft een aanzienlijke groep werkenden hierdoor een betere balans gevonden tussen werk en privé. We stimuleren werkgevers en werknemers om dat vast te houden. Door de positieve ervaringen van het afgelopen jaar te combineren met het beste van de situatie vóór corona, kunnen werkgevers en werknemers optimaal blijven presteren en verzuim voorkomen.”