Verzuimcijfers_header

Verzuim door griepklachten en corona neemt weer toe

Alertheid op preventieve maatregelen voor de werkvloer essentieel voor continuïteit bedrijven

Son – 20 oktober 2022. Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland stijgt in september naar 4,3% ten opzichte van 4,0% in augustus 2022. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Nu het coronavirus en de griep in oktober weer verder opleven, is het van belang alert te blijven op preventieve maatregelen om werknemers veilig en gezond aan het werk te houden. En de continuïteit van bedrijven niet nog verder in gevaar te brengen.

Griep en corona belangrijkste aanjagers van verzuim

Na de daling in augustus naar nagenoeg het gebruikelijke verzuimpercentage van voor de coronapandemie in 2019, stijgt het verzuim in Nederland in september 2022 weer. Hoewel deze stijging gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar, valt de toename van het aantal ziekmeldingen veel bedrijven zwaar. “We zien de laatste weken het aantal ziekmeldingen weer toenemen met griep en corona als belangrijkste aanjagers”, vertelt Redmer van Wijngaarden, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. “In de eerste week van oktober kwam ongeveer een derde van de ziekmeldingen bij ons door griep en griepachtige klachten en circa een kwart door corona. Vooral het aantal verzuimgevallen door corona stijgt erg hard.”

Breng continuïteit niet verder in gevaar

Het hogere aantal coronabesmettingen leidt op dit moment niet tot een zorgelijk aantal ziekenhuis-opnames. Toch blijft de impact op de werkvloer zichtbaar. Er was al sprake van een hoog verzuim door onder andere psychische klachten. Daar komt de krapte op de arbeidsmarkt bij, waardoor het lastig is om hulp in te schakelen. Nu het coronavirus en griepklachten weer opleven, is aandacht vanuit werkgevers essentieel om werknemers veilig en gezond aan het werk te houden. En de continuïteit van veelal de kleinere bedrijven en druk op werkenden niet verder in gevaar te brengen.

Blijf alert op preventieve maatregelen

Van Wijngaarden: “Zorg dat je alert blijft op het coronabeleid voor de werkvloer en neem zo nodig preventieve maatregelen. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels na te leven. Een ‘snotneusprotocol’ kan daarbij ook weer helpen. Hierin maak je duidelijke afspraken over wanneer je wel of niet naar het werk komt en wat je kunt doen om besmetting te voorkomen. En het blijft onverminderd belangrijk om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van collega’s op moeten vangen.”

Branche-specifieke aanpak

Welke maatregelen exact nodig zijn bij corona en ook bij griep, hangt met name af van het soort werk dat je doet. Verschillende branches weten uit ervaring inmiddels goed welke maatregelen wel en niet werken in hun sector. De overheid heeft de maatregelen uit de sectorplannen in een maatregelenladder gezet om te voorkomen dat een sector moet sluiten. Daarbij is het belangrijk dat werkgevers de sectorplannen vertalen naar hun eigen plan van aanpak, als onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat kan door een coronamodule toe te voegen en deze actueel te houden.