Verzuimcijfers_header

Inzicht in verzuim. Dat betekent meer.

Recordaantal verzuimmeldingen door griepgolf en corona

Gemiddelde verzuimpercentage in Nederland blijft stijgen

In maart 2022 steeg het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland verder door naar 5,6% (ten opzichte van 5,5% in februari 2022). De griepgolf en coronabesmettingen zorgden voor een record aan verzuimmeldingen: voor elke 100 werkenden waren er in maart 11 verzuimmeldingen. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen medewerkers en ruim 63.000 werkgevers. In de loop van maart nam de griep het over van corona als belangrijkste veroorzaker van verzuim.

Minder corona, meer griep

In de loop van maart daalde het aantal verzuimmeldingen door corona, terwijl het aantal meldingen door griep en griepachtige klachten steeg. “Eind vorige maand meldden zich in Nederland meer mensen ziek vanwege griep dan corona”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “In de laatste week van maart was griep de oorzaak van 35% van de verzuimmeldingen. Voor corona was dat 30% en ook de verzuimduur door corona lijkt af te nemen. Ondanks het record is het totaalaantal meldingen door griep en corona vergelijkbaar met griepgolven zoals we die ook in 2018 zagen.”

Vooral stijging bij grote bedrijven

Zoals gebruikelijk zien we verschillen in het verzuim tussen bedrijven van verschillende groottes en sectoren. De meldingsfrequentie, oftewel het aantal verzuimmeldingen, steeg bij grote bedrijven (van 12,3 naar 15,6 meldingen per 100 medewekers) meer dan in het mkb (van 6,9 naar 8,4 meldingen per 100 medewerkers). Ook in het verzuimpercentage zijn er verschillen. Zo steeg het gemiddelde verzuimpercentage bij grote bedrijven van 6,5% in februari naar 6,7% in maart. Het gemiddelde verzuimpercentage in het mkb, bedrijven met minder dan 200 werknemers, bleef met 4,9% gelijk. In de gezondheidszorg, de industrie en het onderwijs was het verzuim het hoogst met respectievelijk 7,8%, 6,5% en 6,4%.

Blijf in gesprek over wat wel kan

Nu iedereen weer naar kantoor mag, gaat het ook vaker over wanneer je bij lichte klachten kunt werken, op kantoor of thuis, of je je volledig ziekmeldt. “De aanwezigheid van ziekte hoeft niet te betekenen dat een medewerker volledig uitvalt”, vervolgt Penders. “Als er sprake is van lichte klachten, bespreek dan ook vooral samen wat er wel mogelijk is. Veel mensen vinden het prettig om nog iets te kunnen doen. Doordat veel bedrijven hebben gekozen voor hybride werken, kunnen veel medewerkers vanuit huis iets doen. Het naleven van de basisregels blijft onverminderd belangrijk om verspreiding van corona én griep te voorkomen.”