Verzuimcijfers_header

Piek verzuim in Nederland van derde coronagolf lijkt bereikt

Nu het moment om afspraken te maken over ideale werksituatie

In april 2021 steeg het gemiddeld verzuimpercentage in Nederland naar 4,5%, het hoogste niveau sinds de eerste coronagolf in maart 2020. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep. Hiermee lijkt de piek van de derde golf te zijn bereikt. Werkend Nederland bereidt zich weer voorzichtig voor op het organiseren van werk na corona. Hét moment om afspraken te maken over de ideale mix van werken vanuit huis en op kantoor.

Opvallende stijging

De trend waarbij het verzuim verder stijgt naar 4,5% in april dit jaar (van 4,3% in februari en 4,4% in maart) is opvallend, omdat het verzuim in deze periode van het jaar normaal gesproken daalt. Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed: “Deze stijging wordt deels veroorzaakt door een toename van het aantal coronabesmettingen onder werkenden. Dat aantal bereikte in april de piek van de derde golf. Het aantal ziekmeldingen blijft nog steeds lager dan in deze periode gebruikelijk is.”

Coronabesmettingen zorg stabiliseren

Uitschieters in het verzuim blijven de gezondheidszorg en het onderwijs. Met een verzuimpercentage van respectievelijk 6,1% en 5,2% in april blijft het verzuim in deze branches hoog. Het goede nieuws is dat de ziekmeldingen als gevolg van corona in de zorg stabiliseren en niet verder stijgen in april.

Long COVID

Van Amerongen: “Hoewel het erop lijkt dat we de piek hebben bereikt, blijft het lastig inschatten wat de langetermijneffecten van corona zijn. Een klein percentage mensen dat besmet is geweest met corona houdt langere tijd fysieke klachten, zogenoemde Long COVID. De begeleiding van deze groep mensen is maatwerk, waarbij we gelukkig steeds meer zicht krijgen op wat zij nodig hebben.”

 

Uitgelezen kans voor ideale mix

“De coronapandemie heeft ook positieve ontwikkelingen teweeggebracht”, benadrukt Van Amerongen. “Een aanzienlijke groep werkenden heeft dankzij het verplichte thuiswerken een betere balans gevonden tussen werk en privé. Nu we ons voorzichtig voorbereiden op gedeeltelijke terugkeer naar werk, adviseren wij werkgevers en werknemers afspraken te maken over de ideale mix van werken vanuit huis en op kantoor. Dat is voor iedereen anders en afhankelijk van persoonlijke drijfveren. Laat daarom ruimte voor eigen regie. Ga niet terug naar af, maar blijf de voordelen benutten. Deze situatie biedt een uitgelezen kans om het beste van de situatie vóór corona en de positieve ervaringen van de situatie tijdens corona te combineren.”