Verzuimcijfers_header

Meer coronabesmettingen op de werkvloer

In maart 2021 steeg het verzuimpercentage in Nederland naar 4,4% (ten opzichte van 4,2% in januari en 4,3% in februari). Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep. Opvallend daarbij is dat vooral het aantal ziekmeldingen is toegenomen en dat meer werknemers met corona aangeven dat ze mogelijk besmet zijn door een collega op de werkvloer.

Aantal ziekmeldingen stijgt weer

Het aantal ziekmeldingen is binnen alle bedrijfstakken flink gestegen de afgelopen maanden. Hoewel de aantallen normaliseren, zijn ze nog steeds lager dan normaal voor deze periode van het jaar. In maart kregen ArboNed en HumanCapitalCare, samen werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers, ongeveer 80% van het verwachte aantal ziekmeldingen binnen (t.o.v. 50% in februari). In het onderwijs is de grootste stijging te zien in de meldingsfrequentie (88% van het verwachte aantal ziekmeldingen in maart t.o.v. 31% in februari). Deze stijging valt samen met de opening van de scholen en brengt de meldingsfrequentie in het onderwijs op gelijke hoogte met die in de gezondheidszorg.

Ongebruikelijke stijging

De algemene stijging van het aantal ziekmeldingen in maart is opvallend, want normaal gesproken daalt het verzuim juist in deze tijd van het jaar. Jurriaan Penders, directeur Medische zaken bij HumanCapitalCare: “Mogelijk komt dit door het uitblijven van de reguliere griepgolf in januari en februari.1 Normaal neemt het aantal griepgevallen in maart af, wat zorgt voor een daling van het verzuim ten opzichte van de twee voorgaande maanden.”

Meer besmetting door contact op werkvloer

Penders: “Daarnaast lijkt de stijging van het verzuim in verband te staan met het feit dat meer werknemers weer naar kantoor gaan. Cijfers van het RIVM2 laten zien dat het percentage werknemers dat de maatregel over ‘volledig thuiswerken als het kan’ opvolgt, afneemt: van 73% in januari tot 68% eerder deze maand. Deze trend zien ArboNed en HumanCapitalCare ook terug bij werknemers die verzuimen in verband met het coronavirus. Van deze werknemers heeft 22% het vermoeden dat de besmetting heeft plaatsgevonden op de werkvloer. In januari lag dit percentage nog op 15%.”

Blijf alert en werk thuis, tenzij …

“Het is erg aannemelijk dat de keuze van werknemers om op kantoor te werken in plaats van thuis, op de werkvloer leidt tot meer direct contact en besmetting met corona”, vervolgt Penders. “Daarom blijft het belangrijk om – als het kan – zoveel mogelijk thuis te blijven werken.” ArboNed en HumanCapitalCare roepen werkgevers daarbij op alert te blijven op werknemers voor wie het thuiswerken tot fysieke of mentale belasting leidt. Zorg voor deze groep voor passende oplossingen en schakel op tijd hulp in.

 

1 https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

2 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/gedrag