Verzuimcijfers_header

Inzicht in verzuim. Dat betekent meer.

Forse stijging gemiddeld ziekteverzuim in Nederland

60% van alle ziekmeldingen veroorzaakt door corona

Het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland steeg in februari 2022 verder naar 5,5% (ten opzichte van 5,0 % in januari 2022). De afgelopen jaren was het verzuim alleen in maart 2020, aan het begin van de coronapandemie, hoger. De stijging komt met name door de toename van het aantal coronabesmettingen. Van alle ziekmeldingen was 60% het gevolg van corona. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van HumanTotalCare en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werknemers en ruim 63.000 werkgevers. Om uitval van medewerkers door corona en de zich nu ontwikkelende griepgolf te beperken, adviseren we de basisregels te blijven naleven en de mogelijkheden voor thuiswerken te blijven benutten.

Corona blijft belangrijkste oorzaak van verzuim

Van alle ziekmeldingen in februari hield 60% verband met corona. “Daarmee blijft corona de belangrijkste veroorzaker van verzuim, terwijl het aandeel griep met ongeveer 15% relatief klein was”, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. “In januari was het voor het eerst dat de helft van alle ziekmeldingen veroorzaakt werd door corona. Die trend zette in februari verder door naar 60%. Daartegenover staat dat medewerkers na een besmetting met corona sneller weer aan het werk zijn. Van deze groep is 83% na twee weken weer aan het werk; in januari was dat 76%.”

Grote verschillen

We zien dat de verschillen in het verzuim tussen bedrijven uit verschillende branches en van verschillende groottes behoorlijk op kunnen lopen. “De drie branches met het hoogste verzuimpercentage zijn de zorg met 7,8%, het onderwijs met 6,5% en de industrie met 6,4%. Dit komt mede door de beperkte mogelijkheid tot thuiswerken, waardoor er minder regelruimte is om door te werken met lichte coronaklachten”, vervolgt Penders. “Ook tussen bedrijven van verschillende omvang zijn er grote verschillen. Zo is het verzuimpercentage in het mkb, bedrijven met minder dan 200 medewerkers, met 4,9% zoals gebruikelijk lager dan bij grote bedrijven.”

Houd aandacht voor voorkomen van verzuim

Het hoge aantal coronabesmettingen leidt gelukkig niet tot een zorgelijk aantal ziekenhuisopnames. Toch blijft de impact van en op de werkvloer zichtbaar. Zo noemt één op de vijf medewerkers met een coronabesmetting de werkvloer als mogelijke besmettingsbron. Penders: “Het blijft voor de continuïteit van bedrijven en de druk op medewerkers belangrijk om uitval van medewerkers te voorkomen. Naast een groot aantal besmettingen met corona, is er in Nederland sinds vorige week ook een beginnende griepgolf. Ook de kans op besmetting met griep kun je verkleinen door de basisregels, zoals handen wassen en thuis blijven bij klachten, na te leven. Daarnaast adviseren we werkgevers en medewerkers om de mogelijkheden van thuiswerken te blijven benutten. Naast de voordelen die dat oplevert, helpt dat ook bij het voorkomen van besmettingen.”