Verzuimcijfers_header

Daling ziekteverzuim door vakanties in augustus

Verwachte stijging blijft vragen om gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers

Het gemiddeld verzuimpercentage in Nederland daalde in augustus naar 3,9% (ten opzichte van 4,2% in juli 2021). Daarmee was er sprake van het vakantie-effect: mensen rustten uit, laadden zich op en meldden zich minder ziek. Ondanks die daling blijft het verzuim hoger dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed, beide onderdeel van de HumanTotalCare groep en gezamenlijk werkzaam voor circa 1 miljoen werkenden.

Minder coronameldingen en rustiger door vakantie

In juli en augustus is het verzuim door de zomervakantie doorgaans lager dan in de rest van het jaar. In tegenstelling tot eerdere jaren, daalde het verzuimpercentage in juli dit jaar niet. ‘De piek in het aantal coronabesmettingen was toen de spelbreker’, vertelt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. ‘In augustus kantelde dit en ontvingen we minder nieuwe ziekmeldingen die met corona te maken hadden. Ook waren door de vakantie minder mensen aan het werk en is deze periode voor mensen die wel werken vaak rustiger. Daardoor daalde het gemiddeld verzuimpercentage deze zomer alsnog en zagen we toch het gebruikelijke vakantie-effect.’

 

Corona blijft zorgen voor meer verzuim

Met 3,9% blijft het verzuimpercentage hoger dan normaal is voor deze tijd van het jaar. Voor de coronapandemie in 2019 was het verzuimpercentage bijvoorbeeld 3,5%. Penders: ‘Het coronavirus is hier voor een groot deel debet aan. De impact daarvan blijven we zien. Mede door de langdurende klachten, zogenoemde long-COVID, die een groep mensen houdt nadat ze een corona-infectie heeft gehad.’

 

Blijf verantwoordelijkheid nemen

Na de daling door vakanties, zien HumanCapitalCare en ArboNed jaarlijks in september het ziekteverzuim weer stijgen. ‘Doordat het seizoen verandert, zitten we meer binnen, dichter op elkaar en houden we ramen en deuren vaker dicht. Ideale omstandigheden voor infectieziekten’, vervolgt Penders. ‘Ook na de versoepeling van de maatregelen, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers gezamenlijk hun verantwoordelijkheid blijven nemen. Werk dus thuis als het kan en ga alleen naar het werk als het nodig is.’