my-care, het persoonlijk gezondheidsdossier

Gezondheid gaat om het vermogen van mensen om zich aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en de eigen regie te voeren. Om daar invloed op uit te kunnen oefenen, is actuele informatie nodig over de gezondheidssituatie, afgezet tegen de standaard waarden. Dat krijgen uw werknemers met my-care: het online, persoonlijk gezondheidsdossier waarmee ze altijd en overal toegang hebben tot een compleet beeld van hun persoonlijke gezondheid, vitaliteit en werkvermogen kortom: hun inzetbaarheid.

 

Professioneel advies over uw gezondheid

In my-care zien werknemers:

  • Enerzijds hun verzuimhistorie, resultaten van onderzoeken en vragenlijsten maar ook een register met verslagen van bezoeken aan de bedrijfsarts, etc.
  • Anderzijds bevat my-care alle uitslagen van het preventief medisch onderzoek naar de deelgebieden die samen de Arbeid- en Gezondheid Indicator vormen (AGI). Dit zijn: leefstijl, werkvermogen, gezondheid, vitaliteit, energiebronnen en stressfactoren. Dat is breed: van uitslagen van lichamelijk onderzoek naar hart, longen, bloed en urine tot klachten door werkstress. Op basis van de uitkomsten van het PMO ontvangt een medewerker een professioneel advies van een bedrijfsarts. Met dit advies kan – al dan niet onder begeleiding – actie ondernomen worden om met de gezondheid en inzetbaarheid aan de slag te gaan. Uiteraard worden deze acties gemonitord en bijgestuurd.

Dit is een voorbeeld van een Arbeid- en Gezondheid Indicator (AGI)

Dit is een voorbeeld van een Arbeid- en Gezondheid Indicator (AGI)

 

Handige e-learningprogramma’s: my-care actieplatform

Via het onderdeel Mijn acties in my-care vinden medewerkers ook betrouwbare informatie, zelftests, video’s, tips en e-learning- of e-coachingsprogramma’s over de AGI-deelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan balans werk-privé, gezonde voeding, conflicthantering, vitaliteit, bewegen, stoppen met roken of assertiviteit. Daarmee kunnen zij actief en bewust aan de slag met acties die bijdragen aan hun fysieke en mentale gezondheid. Zo kunnen medewerkers zelf invloed uitoefenen op hun eigen duurzame inzetbaarheid. Uiteraard voldoet my-care in alle opzichten aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wilt u meer weten?

Klik hier voor meer informatie en voor toegang tot my-care en het my-care actieplatform om zo zelf invloed uit te kunnen oefenen op uw duurzame inzetbaarheid.