Stress op organisatieniveau

Hoewel werkstress nog altijd de grootse oorzaak van het psychisch verzuim vormt, hóeft spanning helemaal niet alleen maar slecht te zijn. Je hebt soms gezonde spanning nodig om een topprestatie te kunnen leveren. Maar als bij een medewerker de spanning op verschillende gebieden oploopt, dan is het van cruciaal belang dat er ook positieve energiebronnen beschikbaar zijn. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de medewerker beter met de ervaren werkdruk, en dus met werkstress, omgaat. 

Door de mentale kracht van je organisatie te vergroten kan het ontwikkelen van klachten op basis van stress worden tegengegaan. Dit doe je door je te richten op de elementen waar je als organisatie een positieve invloed op kunt uitoefenen. Met als resultaat hogere betrokkenheid, betere prestaties en tijdig en duurzaam voorkomen van stress en uitval.

Thema-foto-header

Feiten over Stress

Een groeiende groep Nederlanders heeft te maken met stress. 1 op de 5 medewerkers verzuimt vanwege stress. Bij langdurig verzuim is zelfs 30% stress gerelateerd. Maar hoeveel stressklachten ervaren medewerkers die niet per se ziek zijn? Wij zetten de feiten op een rij. 

Psychisch verzuim: tijd om het tij te keren

Hoewel we het vaak denken en ervaren hoort stress niet standaard bij het leven. Tijd dus om het tij te keren, want door eerder de signalen te herkennen en sneller actie te ondernemen, kun je voorkomen dat iemand (volledig) uitvalt. Lees in dit artikel mee over de oorzaken en (duurzame) oplossingen.

Onze professionals staan voor je klaar:

Bedrijfsarts & Medisch Directeur, Jurriaan Penders

Stress is een reactie van het individu op je omgeving. Hoe gaat een medeweker daar mee om? Wat zijn strategieën in het oplossen van problemen en hoe goed zorgt iemand voor zichzelf?

Het gaat om de balans tussen stressoren en energiebronnen - Jurriaan Penders

Thema-website-2
Thema-website-3

Arbeids- & Organisatieadviseur, Sanne van Rooij

Werkstress vraagt niet alleen om het inzetten van interventies op het individuele niveau. Belangrijker nog zijn de organisatiefactoren zoals visie, cultuur, leiderschap en hoe maak je het bespreekbaar. Organisatiebeleid op stress is noodzakelijk voor het structureel oplossen van ongezonde stress.

Bedrijfsmaatschappelijk werker, Bregje Ramakers

Aan welke knoppen kun je draaien om te zorgen dat het beter wordt voor jezelf? Dat kan in privé of in werksfeer zijn. Waarbij je altijd kijkt naar het vinden van energiebronnen. 

Ik ondersteun mensen om weer regie te krijgen over het eigen leven en energie te halen uit werk - Bregje Ramakers

Thema-website-4
Sanne van Rooij
Arbeids- & Organisatieadviseur

Kijk samen wat er nodig is om beter om te gaan met stress, stel doelen en veranker deze.

Thema-foto-5

Terugblik op het STRESSTIVAL

Op 23 maart vond de 4e editie van het STRESSTIVAL plaats, waar toonaangevende sprekers hun licht wierpen op het omgaan met stress in je organisatie. Het STRESSTIVAL stond geheel in het teken van wat je als organisatie kunt doen aan stress. De middag was fantastisch met veel enthousiaste reacties van mensen die aangaven veel waardevolle tips, adviezen en inzichten te hebben opgedaan. Om nog even na te genieten hebben we een korte sfeerimpressie samengesteld.

Bekijk het fotoalbum

Kijktip: Herstellen, ook tijdens werk

Hoe ondersteun je medewerkers bij hun herstel tijdens werktijd en daarbuiten? Slaap en voeding zijn de belangrijkste hulpbronnen om energiek door de dag te komen. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om medewerkers tijdens werk te helpen gezond en energiek te blijven. Meld je aan en kijk het Webinar terug.

1. organisatiestrategie

5 Tips: om de mentale kracht in je organisatie te versterken

Als organisatie ben je op veel manieren bezig om de werkdruk bij medewerkers te verlagen. Daarnaast is het ook belangrijk om de belastbaarheid van je organisatie te vergroten: door je mentale kracht te versterken. Psychisch verzuim kun je structureel verminderen door te investeren in duurzame oplossingen om de mentale kracht van je organisatie te versterken.

 

  1. Maak mentale kracht onderdeel van jouw organisatiestrategie.
  2. Versterk energiebronnen, zoals autonomie, steun en ontwikkelingsmogelijkheden.
  3. Investeer in persoonlijke hulpbronnen, zoals coping, leefstijl, competenties en hersteltijd. 
  4. Maak omgaan met stress bespreekbaar.
  5. Coach leidinggevenden in het signaleren en voorkomen van stress. 
contacts
Samen bouwen aan een mentaal krachtige organisatie?
Wij gaan graag in gesprek.
5 Tips om mentale kracht in je organisatie te versterken
1. Maak mentale kracht onderdeel van de organisatiestrategie

Door structureel en op organisatieniveau te investeren in het versterken van mentale kracht, kun je als werkgever een positieve invloed uitoefenen op psychisch verzuim. Het heeft namelijk een preventieve en positieve werking op alle medewerkers in je organisatie. Een duidelijke visie en een open cultuur waarin je zaken met elkaar bespreekt zijn hierbij cruciaal.  

2. Versterk energiebronnen van medewerkers

Ken je de energiebronnen van je medewerkers? Zoals autonomie, steun en ontwikkelingsmogelijkheden? Het is belangrijk om hierover in gesprek te gaan want het versterken van iemands energiebronnen is vaak effectiever en makkelijker dan het voorkomen van stress of het verminderen van werkdruk. Daarnaast draagt het bij aan meer werkplezier én, leidt het ook tot betere werkprestaties.

3. Investeer in persoonlijke hulpbronnen voor je medewerker

Persoonlijke hulpbronnen hebben te maken met iemands weerbaarheid en zijn vermogen om zijn omgeving op een succesvolle manier naar eigen hand te zetten. Het gezamenlijk investeren van werkgever en werknemers in persoonlijke hulpbronnen, vergroot de veerkracht van individuele medewerkers. Want veerkracht is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Hoe meer veerkracht iemand heeft, hoe minder stress iemand ervaart bij het uitoefenen van zijn werk.

4. Maak omgaan met stress bespreekbaar in de organisatie

Veel problemen en stress is te voorkomen door het bespreekbaar te maken en aan te geven dat medewerkers altijd bij je terecht kunnen. Dit maakt het voor medewerkers makkelijker om op tijd aan de bel te trekken als er iets speelt. Lees verder voor 11 tips voor een goed gesprek.

5. Coach leidinggevenden in het signaleren van stress

Door signalen van stress in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, kunnen leidinggevenden een belangrijke rol spelen bij het voorkomen dat medewerkers (volledig) uitvallen door stress. Signalen die kunnen wijzen op stress, lees je hier.

1. organisatiestrategie
1. organisatiestrategie
2. energiebronnen
TIp 3 - leefstijl
Tip 4 bespreekbaar maken
Tip 5 - coach leidinggevenden