Stress: alles draait om balans

Stress heeft de afgelopen maanden een nieuwe lading gekregen met de komst van het coronavirus. In korte tijd heeft het virus veel veranderd aan de manier waarop we werken en leven. Uw medewerkers kunnen op verschillende manieren geraakt worden door de gevolgen van het coronavirus. Het vraagt ons opnieuw de balans te vinden en te behouden. Wij zijn er voor u en uw medewerkers. Met extra ondersteuning, juist nu.

Hoewel werkstress nog altijd de grootse oorzaak van het psychisch verzuim in Nederland vormt, hóeft stress helemaal niet alleen maar slecht te zijn. Je hebt soms stress nodig om een topprestatie te kunnen leveren. Maar als bij een medewerker de spanning op verschillende gebieden oploopt, dan is het van cruciaal belang dat er ook positieve energiebronnen beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld door een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing. Of door het bieden van extra ondersteuning en contactmomenten bij het thuiswerken. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de medewerker beter met de ervaren werkdruk en dus met werkstress omgaat. Alles draait om balans. Tussen werk en privé, uit- en aanstaan, energiegevers en energievreters.

Werkstress: 5 tips voor balans

Psycholoog Louise Hildebrand geeft advies
“Bijna iedereen heeft wel ideeën over hoe je in balans moet blijven. Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral wanneer werk je stress oplevert.” Lees hier verder.
->
English version

 

 

Factsheet balans werk en privé

Herken een verstoorde balans
Thuiswerken kan de balans tussen werk en privé verstoren. In deze werk-privébalans factsheet, samengesteld door TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, lees je hoe je een verstoorde balans kunt herkennen én hoe je actief een goede balans behoudt.

 

Aan het roer in de coronacrisis

Leidinggeven op afstand én in crisistijd
Als organisatie wil je goed voor je mensen zorgen. Leidinggevenden hebben hierin, met hun visie, aansturing en ondersteuning van medewerkers, een sleutelrol. Maar hoe versterk je leidinggevenden in die sleutelrol?

 

26,1%

Ruim een kwart, 26,1%, van het langdurige verzuim is stress gerelateerd.

222 dagen

De gemiddelde verzuimduur bij stress is 222 dagen.

25-45 jaar

Stress gerelateerd verzuim komt het meest voor in de leeftijdsgroep 25-45 jarigen.

Branches

Vooral in de branches zorg, onderwijs, openbaar bestuur en overheidsdiensten.

Veerkrachtig, nu & straks

Veerkrachtige medewerkers zijn flexibel, gaan goed om met stress en tegenslag en passen zich makkelijk aan, aan wat de omgeving of situatie vraagt. Ze staan stevig in hun schoenen. Hebben plezier in hun werk en zijn productief. En dat is voor hen persoonlijk én uw organisatie enorm waardevol, zeker nu. Open hier onze pagina Veerkrachtig, nu & straks.

‘Beter worden in Stress’

Stress-sociologe Suzan Kuijsten en adviseur arbeid & organisatie Gaby Reijseger over de do’s en dont’s bij stress en hoe je – juist in deze nieuwe werkelijkheid – beter kan worden in stress. Dit gratis webinar is exclusief voor onze klanten. Kijk de uitzending terug via deze link.

 

Webinar

Sleutelrol voor iedere leidinggevende

Als organisatie wil je goed voor je mensen zorgen. Leidinggevenden hebben hierin, met hun visie, aansturing en ondersteuning van medewerkers, een sleutelrol. Maar hoe versterk je leidinggevenden in die sleutelrol? In het realiseren van hun doelen en het motiveren en inspireren van medewerkers en teams. Lees hier verder over Vitaal Leiderschap. 

Opnieuw de balans vinden

In korte tijd heeft het coronavirus veel veranderd aan de manier waarop we werken en leven. Het vraagt ons opnieuw de balans te vinden en te behouden.  Met extra ondersteuning staan wij graag voor u klaar.

Coaching op afstand
Door de coronacrisis ervaren veel medewerkers meer stressfactoren en minder energiebronnen. Door alle veranderingen kunnen zij hierdoor uit balans raken. Uw medewerkers ondersteunen met Coaching op afstand kan psychisch verzuim voorkomen.
 

Coaching voor leidinggevenden in crisistijd

Door de coronacrisis hebben uw leidinggevenden er een uitdaging bij. Want hoe houden zij hun medewerkers – op afstand – goed, gemotiveerd en gezond aan het werk, hoe spelen zij adequaat in op hun extra behoeften in deze turbulente tijd, hoe houden ze bedrijfsprocessen draaiende en kunnen ze (onnodig) verzuim voorkomen? En hoe houden zij zelf het hoofd koel? Kortom: hoe geven zij leiding op afstand én in crisistijd? Een coach helpt!

Veerkrachtig, nu en straks
Veerkracht is het vermogen om te kunnen gaan met en te herstellen van stress en tegenslag. Hoe veerkrachtiger je bent hoe makkelijker je je weg vindt in deze situatie en je aanpast naar het moment. Het is hét instrument om deze crisis – samen – door te komen. En veerkracht kun je trainen.

 

Stresstival – verplaatst naar 4 november 2021

 

 

Omdat we het belangrijk vinden dat het thema stress aandacht krijgt, is HumanCapitalCare hoofdsponsor van het Stresstival. Hét event dat op ludieke wijze aandacht vraagt voor de positieve kant van stress en leert om ‘beter te worden in stress’. Vanwege de corona maatregelen is het Stresstival verplaatst naar 4 november 2021.

 

 

Aandacht voor werkstress

Als adviseur op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid heeft HumanCapitalCare alle kennis in huis om u als werkgever te helpen uw medewerkers langdurig inzetbaar te houden. HumanCapitalCare ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over op juiste manier omgaan met werkdruk en werkstress? Hoe u uw medewerkers nu en in de toekomst het beste tot hun recht laat komen en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op met ons. We helpen u graag.