Vertrouwenspersoon

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie: ongewenste omgangsvormen kunnen in elke organisatie en op ieder niveau voorkomen. Medewerkers kunnen zich hierdoor onveilig voelen, ongelukkig zijn in hun werk, of zelfs ook ziek worden. Dit heeft niet alleen een enorme impact op het persoonlijk leven van uw medewerker, maar kan ook gevolgen hebben voor uw organisatie.

 

Verplichting

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is opgenomen dat u als werkgever beleid moet voeren dat gericht is op voorkoming en indien dat niet mogelijk is op beperking van ongewenste omgangsvormen. Dat kunt u op verschillende manieren vorm en inhoud geven. Eén van de maatregelen is het aanstellen van een interne en/of externe vertrouwenspersoon.
HumanCapitalCare heeft diverse medewerkers in dienst die naast hun functie als bijvoorbeeld arbeids- en organisatieadviseur, coach, bedrijfsmaatschappelijk werker of arbeidsdeskundige de rol van externe vertrouwenspersoon voor diverse organisaties vervullen.

 

Wanneer naar de vertrouwenspersoon

Als uw medewerker geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen kan deze in eerste instantie terecht bij de leidinggevende. Als dat niet mogelijk is, vormt de afdeling Human Resources het volgende aanspreekpunt. Mocht de medewerker het gevoel hebben daar ook niet terecht te kunnen, dan kan hij of zij zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

Het moment waarop een vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld, verschilt per individu. Een vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Het kan voor uw medewerker belangrijk zijn om een vertrouwenspersoon te benaderen op het moment dat hij of zij er even niet uitkomt, of gewoon zijn of haar hart wilt luchten over dat wat de medewerker ervaart of overkomen is. Praten wat uw medewerker is overkomen kan nét dat beetje extra kracht geven dat nodig is om zelf het probleem aan te kaarten bij de juiste persoon binnen de organisatie en in veel gevallen om erger, bijvoorbeeld uitval te voorkomen.

 

De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon

  • Eerste opvang van uw medewerkers, het ‘luisterend oor’.
  • Advisering over mogelijkheden om het probleem op te lossen, zo nodig verwijzen naar externe deskundigen.
  • Ondersteuning van uw medewerker bij gesprekken.
  • Bijstaan van uw medewerker indien daadwerkelijk stappen worden ondernomen (zoals het indienen van een klacht bij de directie of – als het een strafbaar feit betreft – het doen van aangifte bij de politie).

 

Werkwijze van de vertrouwenspersoon
Hebt u belangstelling om via HumanCapitalCare een externe vertrouwenspersoon in te schakelen, dan komt de betreffende vertrouwenspersoon eerst bij u langs om kennis te maken. Dit kan zijn met de directie, de afdeling HR en/of met de OR. Op het moment dat de vertrouwenspersoon is aangesteld, is het belangrijk om dit in uw organisatie bekend te maken. De vertrouwenspersoon kan u adviseren welke mogelijkheden hiervoor zijn en wat past bij uw organisatie. De vertrouwenspersoon is direct bereikbaar voor uw medewerkers. De contacten die uw medewerkers hebben met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Eenmaal per jaar stelt de vertrouwenspersoon een schriftelijk evaluatie op met daarin het aantal en de aard van de contacten.
Hebt u behoefte aan een vertrouwenspersoon in uw organisatie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons.