Programma: Strong minds work

Veerkracht kun je aanleren

Een stijgend werktempo, vernieuwingen, reorganisaties…  er wordt steeds meer veerkracht gevraagd van mensen. Mentaal fit blijven is een uitdaging. Prof. Jan Walburg, onder meer bijzonder hoogleraar van de Universiteit Twente, ontwikkelde samen met HumanCapitalCare het programma Strong minds work voor klanten van HumanCapitalCare. Raymond Winkler, arbeidsdeskundige en manager organisatieadvies van HumanCapitalCare: “In geen enkel ander programma dat ik ken, zijn de juiste elementen die nodig zijn voor veerkracht, zo goed gecombineerd. De kracht zit in het coherente geheel.”

Uit onderzoek is gebleken dat iedereen in meer of mindere mate over veerkracht beschikt. Waarom blijft de ene persoon dan langer uit balans dan de andere? Raymond Winckler: “Veerkracht is niet een karaktereigenschap die mensen wel of niet hebben. Het is het vermogen om terug te veren na tegenslagen of periodes van grote drukte en om ervan te leren. Het is een proces waarbij iemand zich goed weet aan te passen aan moeilijke of veranderende omstandigheden. Veerkracht is een mix van gedachten, gedrag en handelingen die door iedereen aangeleerd en ontwikkeld kan worden. Een positief zelfbeeld speelt daarin een rol. Het is een belangrijke manier van denken waarmee je prestaties, resultaten en levenskwaliteit kunt verbeteren. Er zijn veel factoren die een rol spelen in de veerkracht van mensen. Zorgzame en ondersteunende relaties zijn een primaire factor.”

 

Veerkrachtversneller

“Ik zie Strong minds work als een veerkrachtversneller”, vervolgt Raymond Winckler. “Het is een programma voor medewerkers bij wie de veer te veel is uitgerekt of die dit preventief willen voorkomen. Zij krijgen handvatten om sneller weer in hun oorspronkelijke positie terug te keren. Strong minds work geeft mensen het vermogen om anders om te gaan met stress en tegenslag, niet alleen op het werk maar in het hele leven. Het leert mensen op een andere manier te kijken en te werken aan het versterken van een positief zelfbeeld. Daarmee is het een effectieve benadering die iemands gemoedstoestand verbetert en die leidt tot meer reële gedachten en meer mogelijkheden. Dit kan een wezenlijk verschil uitmaken in iemands leven. Veerkracht is daarmee een keuze en een vaardigheid die je je eigen kunt maken.

Strong minds work past heel goed bij onze dienstverlening en andere modellen die we gebruiken. Wat dat betreft is het ook echt een meerwaarde.”

 

Programma uit de positieve psychologie

Strong minds work is een wetenschappelijk programma uit de positieve psychologie dat is opgezet door Jan Walburg. Het programma bestaat uit twee delen: als eerste het train-de-trainerdeel, dat is eigenlijk de ‘kop’ van het programma. Daarnaast zijn er elf verschillende modules die samen het volledige programma vormen. HumanCapitalCare heeft de rechten om dit als enige adviesorganisatie aan klanten aan te bieden. Raymond Winckler: “We hebben het al eerder uitgevoerd in het onderwijs en doen nu een pilot in een totaal andere branche. We geven voornamelijk het train-de-trainerprogramma omdat we vinden dat het beter is om de vaardigheden in een organisatie zelf te leggen. Op die manier wordt het deel van het arbeidskapitaal van een organisatie.”

 

Evidencebased

De eerste reacties zijn zeer positief. Raymond Winckler: “Mooi is bovendien dat de gegevens die eruit komen weer deel uitmaken van het verdere onderzoek van Jan Walburg om zo het programma in sterkere mate evidencebased te maken. Het is belangrijk dat een aanpak wetenschappelijk bewezen is. Het gaat immers om de mentale en fysieke gezondheid van mensen. En de menselijke geest kan heel wat hebben, maar op een gegeven moment houdt het op. Dat punt moet je voor zijn.”