Start direct met het versterken van mentale veerkracht

Stress op zich is niet erg. Maar teveel stress wel. Voor een kortere periode is dat niet erg, maar bij stress over een langere periode kunnen hierdoor fysieke en mentale klachten ontstaan, met mogelijk uitval als gevolg. Met de juiste mentale veerkracht kun je beter omgaan met de stressvolle momenten én op tijd actie ondernemen als de stress blijft.

Preventief actie ondernemen om die veerkracht te vergroten is dan ook altijd goed. Bijvoorbeeld door inzet van cursussen en trainingen voor zowel leidinggevenden als werknemers. We zetten er een aantal op een rij.

start direct

Voor HR-professionals en leidinggevenden

Training: ‘Gezond werk is werk zonder stress?’
Meer dan een derde van het verzuim wordt veroorzaakt door werkdruk en ongewenst gedrag (bijvoorbeeld agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten). Dit maakt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een groot arbeidsrisico.

Tijdens deze trainingsdag wordt ingegaan op de actuele inzichten over PSA. Naast wat is het, hoe u psychosociale arbeidsrisico’s herkent en wat uw mogelijkheden zijn, biedt het programma veel ruimte voor interactie en best practices. Na deze dag heeft u alle actuele kennis en ideeën om PSA te kunnen managen, vanuit het perspectief van de leidinggevende en die van de HR-adviseur.

 

Workshop: ‘Stress herkennen en managen’
Welke aspecten van het werk veroorzaken werkdruk? En welke gevolgen heeft de werkdruk voor de medewerkers? Wat kan de leidinggevende betekenen? En wat kan de afdeling HR betekenen? Wat betekent werkdruk in uw organisatie?

Tijdens de workshop ‘Stress herkennen en managen’ krijgen leidinggevenden en HR-professionals inzicht in het onderwerp stress in het werk, hoe stress te herkennen is en wat de mogelijkheden zijn om stress te beperken of te hanteren. Men leert vaardigheden om werkstress met medewerkers bespreekbaar te maken (extra dagdeel).

Deze workshop duurt een dagdeel en kan uitgebreid worden met een praktijkgedeelte, waarin een acteur ingezet wordt voor het oefenen van gespreksvaardigheden.

 

Voor leidinggevenden én medewerkers

Workshop: ‘Werk, je kunt niet zonder’
Bevlogenheid en hoe je als medewerker meer energie haalt uit je werk zijn de centrale thema’s van deze workshop. Hierin wordt stress benaderd vanuit de positieve psychologie. Interactie en informatie wisselen elkaar af.

Deze workshop is zinvol voor zowel medewerkers als leidinggevenden omdat men na afloop van de workshop inzicht heeft in hun eigen bevlogenheid, hoe zijzelf op een positieve manier om kunnen gaan met werkstressoren en energiebronnen. Ook krijgt men ideeën hoe zijzelf meer energie kunnen halen uit hun eigen werk. De workshop duurt anderhalf uur.

 

Voor medewerkers

Training Stressmanagement: ‘Stress de baas’
Een volle agenda, een veeleisende baan, wellicht in combinatie met een druk gezinsleven, veranderingen in het werk. Dat kan stress opleveren.

In de training Stressmanagement leren we mensen hoe om te gaan met stress. Want op zich is stress niet ongezond, maar te veel stress over een langere periode kan overbelasting en uiteindelijk gezondheidsproblemen opleveren. Iemand die in het werk veel stress ervaart, kan twee dingen doen: proberen de stressbronnen te vermijden – maar dit is niet altijd mogelijk – of leren om op een effectievere manier met stress om te gaan.

In deze training komen verschillende manieren aan bod om te leren omgaan met stress en conflictsituaties. Deelnemers leren voor zichzelf op te komen (zelfbewuste, psychische weerbaarheid) in relatie met stresshantering op het werk en daarmee het functioneren van medewerkers te bevorderen.

Deze training bestaat uit 5 dagdelen van 3,5 uur, verdeeld over verschillende dagdelen.

 

Training: ‘Balans in werk en privé’
Iedere medewerker, jong of oud, krijgt te maken met het combineren van bepaalde verantwoordelijkheden en taken in werk en privéleven. Sommige mensen lukt het om alle wensen en ambities in werk en privé te combineren en om dit in gezondheid en met plezier te doen. Andere mensen vinden het lastiger om de balans te houden.

Soms leidt dit tot een gevoel van disbalans en lukt het niet meer goed om met plezier en energie te werken. Ook kan het leiden tot spanningen en stressklachten op het werk en zelfs tot ziekteverzuim. Het zorgen voor een goede balans in de dingen die men doet, is van wezenlijk belang voor de gezondheid en inzetbaarheid. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker op de langere termijn. Het (weer) de regie nemen over wat belangrijk en nodig is, het maken van keuzen en het regelen van zaken zijn aspecten die een rol spelen bij het vinden van een goede balans.

De training Balans in werk en privé is gericht op het verstevigen van de persoonlijke balans van medewerkers waar het gaat om gezondheid en energie in relatie tot verantwoordelijkheden en werkzaamheden in het werk en privé. Deze training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur, verdeeld over verschillende dagen.

Start direct

Werkstress, we doen er iets aan!
Wilt u meer informatie, advies of een van bovenstaande trainingen inzetten? Wij staan voor u klaar. Neem gerust contact op met uw contactpersoon in de regio of ons hoofdkantoor in Eindhoven.