Van werkstress naar mentale veerkracht

Werkstress helemaal voorkomen is een utopie. De vraag is: hoe ga je om met werkstress? Er is een duidelijke relatie tussen stress en veerkracht. Veerkrachtige mensen zijn in staat om sneller terug te keren naar hun originele positie. Een voorwaarde daarvoor is een goede balans tussen lichaam en geest. Maar ook een tijdig herstel is belangrijk. Want stress is niet erg, als je maar op tijd pauzeert en goed herstelt aan het eind van je werkdag. Anders kom je in een negatieve spiraal en raakt je batterij echt op.

Impressie ‘Van werkstress naar veerkracht’

sfeerbeeld van de klantbijeenkomsten

Terugkijken webinar ‘Mentale veerkracht’ voor leidinggevenden

live uitgezonden op 12 december, nu online terug te kijken

Op 12 december organiseerde HumanCapitalCare een interactief webinar waarin leidinggevenden handvatten en tips kregen om vanuit hun leidinggevende rol de mentale veerkracht van medewerkers te vergroten. Ruim 1.000 externe relaties schreven zich in, 492 kijkers volgden het webinar live. Wilt u ook de mentale veerkracht van uw medewerkers versterken? Kijk het webinar dan terug via onderstaande link.

aanmelden en terugkijken

23% Bijna een kwart, 23%, van het langdurige verzuim is stress gerelateerd.

192 dagen De gemiddelde verzuimduur bij stress is 192 dagen.

30-40 jaar Stress gerelateerd verzuim komt het meest voor in de leeftijdsgroep 30-40 jarigen.

Branches Vooral in de branches ICT, onderwijs en zakelijke dienstverlening.

Webcast: ‘Wat ís werkstress eigenlijk?’

door Bram Bakker, psychiater, schrijver, uitgever

Blog: ‘Waarom je moet herstellen na je werk’

door Wido Oerlemans, arbeids- en gezondheidspsycholoog

Iedere dag wil je zo goed mogelijk voldoen aan alle uitdagingen op het werk. Of dat nu fysiek of mentaal is. Dat kost energie. Dat is helemaal niet erg, zolang je maar op tijd pauzeert en goed herstelt aan het einde van de werkdag. Doe je dat niet, dan begin je de volgende dag al direct met een 1-0 achterstand.

lees meer

10 geboden voor veerkracht

Enkele richtlijnen van de American Psychological Association om je veerkracht te versterken:

  1. maak verbinding met anderen
  2. zie crises niet als onoplosbaar probleem
  3. accepteer dat verandering bij het leven hoort
  4. werk naar je doelen toe
  5. treed besluitvaardig op
  6. zoek naar kansen om jezelf te ontdekken
  7. koester een positief zelfbeeld
  8. blijf dingen in perspectief zien
  9. zorg goed voor jezelf
  10. blijf hoopvol gestemd

 

RAVU over duurzame inzetbaarheid

Interview met Jack Versluis, bestuurder RAVU

Webcast: ‘Stress en bewegen’

door Xiomara van Zalm en Evy Bergmans

Strong minds work

Veerkracht kun je aanleren

Een stijgend werktempo, vernieuwingen, reorganisaties…  er wordt steeds meer veerkracht gevraagd van mensen. Mentaal fit blijven is een uitdaging. Prof. Jan Walburg, onder meer bijzonder hoogleraar van de Universiteit Twente, ontwikkelde samen met HumanCapitalCare het programma Strong minds work. Raymond Winkler, arbeidsdeskundige en manager organisatieadvies van HumanCapitalCare: “In geen enkel ander programma dat ik ken, zijn de juiste elementen die nodig zijn voor veerkracht, zo goed gecombineerd. De kracht zit in het coherente geheel.”

lees meer

Versterk je mentale veerkracht!

Stress op zich is niet erg. Maar teveel stress wel. Voor een kortere periode is dat niet erg, maar bij stress over een langere periode kunnen hierdoor fysieke en mentale klachten ontstaan, met mogelijk uitval als gevolg. Met de juiste mentale veerkracht kun je beter omgaan met de stressvolle momenten én op tijd actie ondernemen als de stress blijft.

Preventief actie ondernemen om die veerkracht te vergroten is dan ook altijd goed. Bijvoorbeeld door inzet van cursussen en trainingen voor zowel leidinggevenden als werknemers. We zetten er een aantal op een rij.

start direct

Webcast: ‘Van werkstress naar veerkracht’

door Wido Oerlemans, arbeids- en gezondheidspsycholoog