Op de hoogte van de actuele arbeidsomstandighedenwet

Veel werkgevers stellen de vraag: ‘Hoe bereid ik mijn preventiemedewerker voor op zijn prominente rol in de organisatie?’ Om u hierbij te ondersteunen, biedt HumanCapitalCare de Training Preventiemedewerker aan. Zowel nieuwe als bestaande preventiemedewerkers worden getraind in de actuele arbeidsomstandighedenwet. Ook leren zij hoe dit in de praktijk te brengen.

Goede basis voor de preventiemedewerker

Met deze training geeft HumanCapitalCare de preventiemedewerker een degelijke basis op het gebied van preventietaken. Op deze manier kan deze deskundige medewerker effectief bijdragen aan een structurele aanpak van arbeidsomstandigheden. Dit ter voorkoming van arbeid gerelateerd ziekteverzuim, ongevallen en het verhogen van duurzame inzetbaarheid.

De vier belangrijkste en wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het coördineren of (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de werknemersvertegenwoordiging over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen coördineren en eventueel (mede) uitvoeren.
  • Goede, intensieve samenwerking met en advisering aan de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Uiteraard hebben we de ontwikkelingen en nieuwe risico’s op het gebied van Covid-19, waaronder thuiswerken, opgenomen in deze training.

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor de bestaande of aankomende preventiemedewerker. Belangrijk is dat een preventiemedewerker affiniteit heeft met zaken gerelateerd aan arbeidsomstandigheden, zoals HR-medewerkers, facilitair medewerkers en beleidsmedewerkers. De basisprincipes, het wettelijk kader en de praktische aanpak zorgt ervoor dat de deelnemer direct het geleerde kan gebruiken. Specifieke voorkennis is niet vereist.

Aanpak

De interactieve training wordt in groepsverband gegeven. De training wordt gegeven door een ervaren adviseur op het gebied van veiligheid en gezondheid. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.

Prijs

De investering voor deze training bedraagt € 510,- excl. BTW per deelnemer en vanaf de 2e deelnemer € 304,- excl. BTW.

Dit bedrag is inclusief de kosten van trainingsmateriaal, het lesboek ‘Preventiemedewerker, een praktische handleiding’ en de lunch tijdens de eerste trainingsdag.

Locaties en data

De training preventiemedewerker wordt op meerdere momenten en locaties in het land aangeboden. Neem contact op met uw vaste contactpersoon voor meer informatie.