RI&E en COVID-19

Het uitvoeren en toetsen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een verplichting. Een RI&E moet altijd actueel zijn. Verandert er iets in uw werkomstandigheden? Dan moet u uw RI&E actualiseren. Door COVID-19 zijn voor alle organisaties de werkomgeving- en omstandigheden veranderd. COVID-19 is een arbeidsrisico, dit komt ook terug in het jaarplan van 2021 van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Heeft u uw RI&E al geactualiseerd?

Het belang van de RI&E, juist nu

De RI&E brengt arbeidsrisico’s in kaart. Wij zetten de meest voorkomende risico’s op een rij, samen met adviezen en mogelijke oplossingen om hierop in te spelen.

COVID-19 is geen eendagsvlieg. De ad hoc maatregelen die de meeste bedrijven moesten nemen, waren een adequaat noodverband. Thuis op de houten keukenstoel kom je heus een heel eind. Maar voor de langere duur zijn structurele aanpassingen in de werksituatie nodig. Fysiek én sociaal. Onze collega’s René van Woezik (senior adviseur, Europees register ergonoom en hoger veiligheidsdeskundige) en Marco Leutscher (arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige) vertellen erover in het artikel ‘Aangepaste werksituaties en behoud van het honkgevoel‘.

Aan de slag met de RI&E

Bij het uitvoeren van de RI&E zijn er twee mogelijkheden. U voert zelf de RI&E uit en laat deze door ons toetsen. Of wij voeren hem voor u uit én toetsen hem voor u. Eén van onze professionals bezoekt uw organisatie, voert de RI&E uit en bekijkt met zijn kennis én ervaring de werkomstandigheden in uw organisatie. Met een objectieve blik en vergelijking van andere bedrijven. Maar daar stoppen wij niet. Want het rapport is één ding, het vertalen naar een concreet plan van aanpak en de uitvoering van de bijbehorende maatregelen is waar het uiteindelijk om gaat. Die maken het verschil. En ook daarbij staan wij voor u klaar.

 

Goed om te weten: wat levert de RI&E u op? Bekijk het filmpje van Steunpunt RIE.

Meest voorkomende arbeidsrisico’s

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Door de coronacrisis werken veel medewerkers op een andere manier dan zij gewend zijn. Ze werken (deels) thuis of onder aangepaste omstandigheden op de werkvloer. Dat heeft een mentale impact. En het vraagt wat van ieders veerkracht. Thuiswerken is best solitair. Hoe werk je samen als je elkaar niet ziet? En hoe geef je leiding op afstand? Hoe ga je om met het gemis van collega’s en sociale contacten? En hoe vind je de balans tussen thuis zijn (partner en kinderen) en thuiswerken? En werk je wel op je oude vertrouwde werkplek, dan gelden er aangepaste maatregelen die impact hebben. De veranderingen en onzekerheid brengen onrust met zich mee wat kan leiden tot disbalans. Een gesprek met een coach helpt hierbij. En voor leidinggevenden geldt dat het leidinggeven op afstand best wat uitdagingen met zich meebrengt. Hoe blijven zij met medewerkers in contact? Hoe houden ze hen gezond, gemotiveerd en competent aan het werk en hoe spelen zij adequaat in op hun extra behoeften in deze tijd? Ook voor leidinggevenden helpt dan een gesprek met een coach.

Fysieke belasting door werkplekinrichting 

Met name als het gaat om thuiswerken, is fysieke belasting als gevolg van de werkplekinrichting een groot risico. Thuiswerkplekken zijn vaak niet ingericht voor structureel thuiswerken. Als er al een thuiswerkplek is. Velen werken aan de keukentafel. Medewerkers voorzien in de juiste middelen, ondersteunen bij het juist inrichten van de werkplek en informeren over hoe een goede werkplek eruit ziet is enorm belangrijk. Dat kan op verschillende manieren. Door een werkplekonderzoek of – indien een onderzoek op locatie niet mogelijk is – een online (thuis)werkplek-check te laten uitvoeren bijvoorbeeld. Of een – preventieve – online voorlichtingssessie te organiserenwaarin medewerkers informatie en handvatten krijgen over hoe zijn prettig en goed thuis kunnen werken en hun werkplek goed inrichten. Bekijk ook alvast onze speciale informatiepagina over prettig en gezond thuiswerken.

Thuiswerken 

Thuiswerken an sich is ook een arbeidsrisico. Afgelopen maanden is dit adequaat en pragmatisch opgepakt en georganiseerd. Nu blijkt dat het voor veel organisaties een structureel onderdeel van de manier van werken wordt, vraagt dat om een structurele aanpak. Met aandacht voor álle facetten die thuiswerken met zich brengt. Van werkplekinrichting thuis en het vinden van een nieuwe invulling voor de bestaande kantoren, tot het mentale en sociale aspect voor medewerkers. De communicatie onderling en het leidinggeven op afstand. Het brengt ook juridische verplichtingen met zich mee. Kortom: het vraagt om beleid. Ernaar kijken in een breder perspectief. En dat is altijd maatwerk. Natuurlijk staan wij voor u klaar om daarbij te helpen.

Ervaring van een arbeidshygiënist


Senior arbeidshygiënist Veronique Hezemans:
“Vandaag had ik een gesprek met een klant. Zij hebben afgelopen periode een RI&E voor Covid-19 uitgevoerd en wij hebben vanuit HumanCapitalCare hierin ondersteund, geadviseerd en de RI&E uiteindelijk getoetst. Afgelopen weken kregen zij bezoek van de inspectie SZW. Het bezoek ging specifiek over Corona en de getroffen maatregelen. De inspectie was tevreden met de getroffen maatregelen en het bestaan van de RI&E met plan van aanpak. Fijn om te horen!”

Preventiewerk in coronatijd

Het gezond en veilig houden van de werkomgeving en –omstandigheden is een continu proces. Uw preventiemedewerker heeft hierin een cruciale rol. Ook op hen komt veel af nu de werkomgeving en -omstandigheden zijn veranderd door COVID-19. Speciaal voor hen organiseren wij meet-up sessies. Online komen we samen met maximaal 6 preventiemedewerkers én experts van HumanCapitalCare. Samen bespreken we zaken waar men tegenaan loopt. Wij bieden inzichten en antwoorden vanuit onze kennis en expertise en de preventiemedewerkers vanuit hun ervaringen in de praktijk. Heeft u interesse, laat het ons weten. Dan komen we samen tot een datum.

Meer weten

Wilt u meer weten? Laat het ons weten via onderstaand formulier dan neemt een van onze adviseurs snel contact met u op.