AVG en privacywetgeving

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de WBP maar ook de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn al heel wat regels van toepassing die ook in de AVG gelden.

De AVG heeft met name op het gebied van de rechten van burgers extra plichten opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Organisaties worden geacht transparant te zijn over welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke manier en door wie. Daarnaast moet de verwerking van persoonsgegevens geminimaliseerd worden en moet voor iedere verwerking een passende en wettelijk gerechtvaardigde reden zijn.

We krijgen veel vragen van werkgevers over de AVG. Hier vindt u daarom een overzicht van veel gestelde vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Privacyreglement

Vanzelfsprekend heeft HumanCapitalCare een privacyreglement. Ook hebben wij een toelichting hierop. Deze toelichting geeft antwoord op de meestgestelde vragen omtrent privacy en beveiliging en gebruik van (persoons- en medische) gegevens.

Bekijk hier het Privacyreglement van HumanCapitalCare B.V. en de bijbehorende toelichting.