Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Op 13 september jl. stemde de Tweede Kamer in met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Het doel van Minister Asscher met deze wetswijziging is om het functioneren van de bedrijfsgezondheidzorg voor werknemers en werkgevers te verbeteren en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren.

 

Wat wijzigt er?
De voorgestelde wetswijziging gaat onder andere over het recht van een werknemer om een bedrijfsarts te spreken en de plicht van werkgevers om een basiscontract af te sluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Daarnaast werd er een amendement aangenomen en een motie goedgekeurd, namelijk:

  • Amendement over het opnemen van advies over preventie in het basiscontract
  • Motie over de ontwikkeling van een programma waarin de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg samenwerken om langdurige arbeidsuitval te voorkomen.

 

En nu?
Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, treedt deze naar verwachting in 2017 in werking.
Vanzelfsprekend komt HumanCapitalCare tegen die tijd met nadere informatie, tips en adviezen in relatie tot onze dienstverlening.

 

Meer informatie
Op de website van de Tweede Kamer zijn de behandeling van het voorstel en de stemming terug te kijken. Ook de ingediende amendementen, moties en andere relevante stukken vind je hier terug.

terug naar overzicht