Wijziging Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer de voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. De wet gaat per 1 juli a.s. in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de arbodienstverlening verbeteren door meer betrokkenheid van medewerkers en werkgevers, meer preventie op het werk en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

 

Wat verandert er?
Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de positie van de werknemer, de preventiemedewerker én de bedrijfsarts, vergroot het de betrokkenheid van medewerkers en komt er meer aandacht voor beroepsziekten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 juli 2017. Er geldt een overgangsperiode van één jaar voor lopende contracten met arbodienstverleners.

 

Alles over de vernieuwde wet
In dit leaflet vindt u een uitgebreidere toelichting op de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet.

 

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet of hebt u vragen, neem gerust contact met ons op.

 

terug naar overzicht