Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017: wat moet u weten?

Op 1 juli aanstaande treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de arbodienstverlening verbeteren door de betrokkenheid van medewerkers en werkgevers te vergroten, de aandacht voor preventie op het werk te vergroten en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts vast te leggen.

Wat verandert er?
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
 • De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 juli 2017. Er geldt een overgangsperiode van één jaar voor lopende contracten met arbodienstverleners.

 

Wat betekent dit voor werkgevers?
Als werkgever is het belangrijk een aantal zaken tijdig te regelen. Hebt u bijvoorbeeld al een preventiemedewerker en is hij of zij voldoende opgeleid om de prominente rol van preventiemedewerker uit te voeren? Of is een training op zijn plaats? Lees hier  meer over het opleiden van preventiemedewerkers.

Een ander belangrijk punt is natuurlijk het basiscontract arbodienstverlening. De overeenkomsten die wij met onze klanten hebben, worden tijdig aangepast aan de eisen van dit basiscontract. Bent u aangesloten bij een andere arbodienstverlener, dan adviseren wij om hier tijdig naar te informeren.

 

Alles over de vernieuwde wet
Op onze speciale informatiepagina vindt u een uitgebreidere toelichting op de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet, veelgestelde vragen en andere informatie.

 

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet of hebt u vragen, neem gerust contact met ons op.

terug naar overzicht