Coronavirus en werk: alles wat u moet weten

For English please scroll down.

De overheidsmaatregelen tegen en gevolgen van het coronavirus hebben veel impact op werkend Nederland. Nederlanders werken massaal thuis en werknemers die nog wel op locatie werken, moeten voldoende afstand kunnen houden. Maar ook geldt dat steeds meer werkgevers en werknemers te maken krijgen met angst, ziekte of overlijden in hun persoonlijke omgeving.

Werkgeversadvies

In het werkgeversadvies (versie 24 maart) staat wat u als werkgever kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uw werknemers. U krijgt advies over hoe u verdere verspreiding van het coronavirus via de werkplek voorkomt en hoe u moet handelen als een werknemer besmet is met, of hiervan verdacht wordt, het coronavirus. Het werkgeversadvies kijkt echter verder. Daarom vindt u hierin ook informatie over omgaan met ziekmelden en/of afwezigheid als gevolg van het coronavirus, gezond thuiswerken en aandacht voor verdriet en rouwverwerking.

Weren van de werkplek
Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is volgens ons voldoende om de werknemer van de werkplek te weren. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden.

 • milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts hebben.
 • nauw contact hebben gehad een persoon met luchtwegklachten. Nauw contact betekent:
  • Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van de zieke bevinden.
  • Het delen van een leefruimte met de zieke.
  • Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden).
 •  de afgelopen veertien dagen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, dan vindt u in het werkgeversadvies aanvullende maatregelen die u kunt treffen op de werkplek.

Veelgestelde vragen

Coronavirus en ziekmelden

Werkgevers hebben vooral veel vragen over het ziekmelden. Wanneer zijn klachten, besmetting en voorzorgsmaatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19) aanleiding voor ziekmelding, wanneer niet en wanneer kunt u aanspraak maken op een andere regeling?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is er volgens dit stroomschema sprake van een ziekmelding, dan geeft u deze ziekmelding op de voor u gebruikelijke manier aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, vanuit onze zorgplicht en volgens de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bedrijfsarts niet nodig.

Als uw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

FAQ
We hebben een overzicht van veel gestelde vragen opgesteld over het coronavirus. Staat uw vraag hier niet tussen of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij HumanCapitalCare of stuur een e-mail naar coronavirus@humancapitalcare.nl.

Informatieve infographics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download de infographic hier:                                                                           Download de volledige infographic hier:

‘Besmetting voorkomen op het werk’                                                                                ‘Tips bij thuiswerken.’

 

Meer advies over prettig en gezond thuiswerken? Bekijk hier de tips van onze experts. 

Algemene informatie

Voor algemene vragen over het coronavirus, raadpleeg de informatie van het RIVM. Telefonisch is het RIVM bereikbaar via het speciale telefoonnummer 0800-1351.

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel opvolgen, zal deze webpagina regelmatig worden herzien.

In het nieuws

 • In een extra online uitzending over het coronavirus van RTL Nieuws van donderdag 27 februari jl. beantwoordde Jurriaan Penders, medisch directeur HumanTotalCare, vragen over werk in relatie tot het coronavirus.
 • Jurriaan Penders: ‘De richtlijnen en geboden informatie van het RIVM en de overige betrouwbare bronnen zijn leidend. Aanvullend daarop geeft dit werkgeversadvies een advies gericht op de werksituatie.’
 • Op 2 maart jl. was Jurriaan Penders te gast bij Nieuws & Co, luister hier het radiofragment terug. Onderwerp: ‘Wat kun je als bedrijf doen in de strijd tegen het coronavirus?’
 • Bij BNR was Jurriaan Penders te gast op 5 maart jl. bij Ask Me Anything: ‘Eerste hulp bij corona voor ondernemers’. Luister hier het radiofragment terug.
 • Lees hier het interview van RTLZ met o.a. Jurriaan Penders. Onderwerp: ‘Zouden we vaker grieperig thuis moeten blijven?’

Live webinar

 

Meld u aan voor ons webinar op 1 april aanstaande om 16.00 uur en stel live uw vragen aan onze experts. Onderwerp: Het coronavirus en werk. Onze experts geven antwoord op vragen over corona en werk(en), thuiswerken, leidinggeven op afstand, en over al dan niet ziekmelden bij preventief thuisblijven. Schrijf uzelf via deze link in.

Bron foto: RIVM

———————————————————————————-

Advice for employers – 24 March

The government measures taken against the coronavirus and the related consequences have an immense impact on the workforce in the Netherlands. A large portion of the Dutch population is now working from home and employees who are still working at work locations are required to maintain distance from one another. This also creates a situation in which increasingly more employers and employees are dealing with anxiety, illness or death in their personal environment.

The advice for employers (version 24 March) explains what you – as an employer – can do in terms of the protection and safety of your employees. You get advice on how you can prevent further spread of the coronavirus through the workplace and what you should do if an employee becomes infected – or suspects of being infected – from the coronavirus. The advice for the employer, however, examines this problem further. That is why you will also find here information about dealing with reporting sickness and/or absence as a result of the coronavirus, staying healthy while working at home, and attention for grief and mourning.

An overview of frequently asked questions about the coronavirus. The developments regarding the coronavirus follow each other quickly. We will publish an up-to-date version of the overview of frequently asked questions about the coronavirus as soon as possible.

Removing from the workplace
The suspicion that an employee or his/her family members might be infected with the virus is sufficient for us to remove the employee from the workplace. In case of recurrence, you must be directive and notify that people who show one of the symptoms below, temporarily are not welcomed and are asked not to enter the workplace.

• People who have mild respiratory problems (a cold, cough, throat pain) and/or fever
• People who have had close contact with a person with respiratory problems

Close contact means:
o Being within two metres of a sick person for 15 minutes
o Sharing living space with a sick person
o Physically touching a sick person (such as shaking hands)

• People who have returned from abroad during the last 14 days

If staying home after close contact is not possible, you will find in the advice for employers additional measures that you can take at the workplace.

Infographics

A brief overview of all preventive measures can also be found in the flyer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The coronavirus, stay healthy and safe at work.                                Advice about working at home in a healthy way

 

Because the developments surrounding the coronavirus succeed each other rapidly, this employer’s advice will be reviewed regularly.

 

 

terug naar overzicht