Coronavirus en werk: alles wat u moet weten

For English please scroll down.

De overheidsmaatregelen tegen en gevolgen van het coronavirus hebben veel impact op werkend Nederland. Nederlanders werken massaal thuis en werknemers die nog wel op locatie werken, moeten voldoende afstand kunnen houden. Maar ook geldt dat steeds meer werkgevers en werknemers te maken krijgen met angst, ziekte of overlijden in hun persoonlijke omgeving.

Werknemer & werkgeversadvies

In het werknemers- en werkgeversadvies (versie 26 juni) staat wat u kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uzelf en/of uw werknemers. U krijgt advies over hoe u verdere verspreiding van het coronavirus via de werkplek voorkomt en hoe u moet handelen als een werknemer besmet is met, of hiervan verdacht wordt, het coronavirus. Daarnaast vindt u hierin ook informatie over omgaan met ziekmelden en/of afwezigheid als gevolg van het coronavirus, gezond thuiswerken en aandacht voor verdriet en rouwverwerking.

Weren van de werkplek
Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is volgens ons voldoende om de werknemer van de werkplek te weren. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden.

  • milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts hebben.
  • nauw contact hebben gehad een persoon met luchtwegklachten. Nauw contact betekent:
    • Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van de zieke bevinden.
    • Het delen van een leefruimte met de zieke.
    • Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden).
  •  de afgelopen veertien dagen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, dan vindt u in het werkgeversadvies aanvullende maatregelen die u kunt treffen op de werkplek.

Veelgestelde vragen, het webinar ‘Het coronavirus en werk’, infographics, adviezen en extra ondersteuning en meer. Lees alles erover op onze speciale themapagina:

‘Het coronavirus en werk: alles wat u moet weten’

———————————————————————————-

Advice for employers – May 12, 2020

The government measures taken against the coronavirus and the related consequences have an immense impact on the workforce in the Netherlands. A large portion of the Dutch population is now working from home and employees who are still working at work locations are required to maintain distance from one another. This also creates a situation in which increasingly more employers and employees are dealing with anxiety, illness or death in their personal environment.

The advice for employees and employers (version June 26) explains what you – as an employer – can do in terms of the protection and safety of your employees. You get advice on how you can prevent further spread of the coronavirus through the workplace and what you should do if an employee becomes infected – or suspects of being infected – from the coronavirus. The advice for the employer, however, examines this problem further. That is why you will also find here information about dealing with reporting sickness and/or absence as a result of the coronavirus, staying healthy while working at home, and attention for grief and mourning.

An overview of frequently asked questions about the coronavirus. The developments regarding the coronavirus follow each other quickly. We will publish an up-to-date version of the overview of frequently asked questions about the coronavirus regularly.

Employee? Here you will find an overview of frequently asked questions about Covid-19.

Removing from the workplace
The suspicion that an employee or his/her family members might be infected with the virus is sufficient for us to remove the employee from the workplace. In case of recurrence, you must be directive and notify that people who show one of the symptoms below, temporarily are not welcomed and are asked not to enter the workplace.

• People who have mild respiratory problems (a cold, cough, throat pain) and/or fever
• People who have had close contact with a person with respiratory problems

Close contact means:
o Being within two metres of a sick person for 15 minutes
o Sharing living space with a sick person
o Physically touching a sick person (such as shaking hands)

• People who have returned from abroad during the last 14 days

If staying home after close contact is not possible, you will find in the advice for employers additional measures that you can take at the workplace.

Infographics

A brief overview of all preventive measures can also be found in the flyer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The coronavirus, stay healthy and safe at work.                                Advice about working at home in a healthy way

 

Because the developments surrounding the coronavirus succeed each other rapidly, this employer’s advice will be reviewed regularly.

 

 

terug naar overzicht