Weer subsidie voor projecten duurzame inzetbaarheid

Ook dit jaar kunnen organisaties die werk maken van duurzame inzetbaarheid een beroep doen op subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. De subsidie is bestemd voor projecten die een bijdrage leveren aan fitte, gemotiveerde en goedgeschoolde werknemers, zodat ze makkelijker kunnen (blijven) werken tot aan hun pensioen. Organisaties mogen hiervoor HumanCapitalCare als adviseur inhuren.

 

Subsidie
Binnen de regeling wordt de helft van de kosten van kleinschalige projecten gericht op adviestrajecten gesubsidieerd, tot maximaal €10.000,- subsidie per aanvrager. De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die werknemers in dienst hebben en kan vanaf 14 november tot en met 25 november 2016 worden aangevraagd. Het toekennen van de subsidie gebeurt op volgorde van aanvraag. Zorg dus dat u er snel bij bent.

 

Werken aan duurzame inzetbaarheid met HumanCapitalCare
HumanCapitalCare helpt u te werken aan duurzame inzetbaarheid. Onze dienstverlening komt daarom in aanmerking voor subsidie. Een greep uit de projecten die in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie:

 • Het maken van een organisatiescan duurzame inzetbaarheid
  Werken aan duurzame inzetbaarheid begint met weten waar je staat op dat gebied. Met een organisatiescan wordt dit in één oogopslag duidelijk en wordt inzichtelijk welke aspecten succesvol zijn en wat u nog concreet kan doen om medewerkers gemotiveerd, productief, gezond en betrokken te houden. Vervolgens geeft HumanCapitalCare concrete adviezen om hiermee aan de slag te gaan.
 • De HumanCapitalScan: (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers
  Medewerkers duurzaam inzetbaar houden, begint met inzicht in hun gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid. Dat kan met de HumanCapitalScan. Onderdeel hiervan is onder andere een (periodiek) gezondheidsonderzoek, een loopbaanscan en een medewerkerstevredenheidonderzoek. Dit geeft een individu inzicht in waar hij of zij staat en biedt handvaten en acties om de inzetbaarheid te verbeteren.
 • Het bevorderen van gezond en veilig werken
  Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk voor de inzetbaarheid van medewerkers. Wat hier aan bijdraagt is het verbeteren van de arbeidsveiligheid, versterken van de bedrijfsgezondheidszorg en verlichten van de fysieke belasting. Maar ook het bevorderen van een gezonde leefstijl en preventie van werkstress door het aanpakken van werkdruk, agressie en geweld en ongewenst gedrag.
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers
  Een gezond leer- en werkklimaat stimuleert medewerkers in hun ontwikkeling en draagt bij aan hun motivatie, toekomstperspectief en keuzemogelijkheid.  Het begint met het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers. Vervolgens geven we concreet advies over hoe dit kan worden ingebed in de organisatie.
 • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers
  Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plaats? Is er voldoende doorstroming in je werknemersbestand of loop je aan tegen vergrijzing? Hoe houd je het werk uitdagend voor medewerkers en kun je hun ontwikkeling stimuleren? Allemaal zaken die bijdragen óf afbreuk doen aan duurzame inzetbaarheid. Daarom adviseert HumanCapitalCare over het bevorderen van de in- en externe mobiliteit van medewerkers. Dat kan zowel gaan om het bevorderen van periodieke taakwisseling binnen de organisatie (job rotation), als om het faciliteren en begeleiden van in- en externe, vrijwillige en gedwongen mobiliteit en van-werk-naar-werk.
 • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg
  Flexibel en plaatsonafhankelijk werken maakt combinaties van arbeid en (mantel)zorg mogelijk, waardoor medewerkers werk en privé kunnen blijven combineren en hun zorgtaken kunnen verdelen. Dat verbetert de inzetbaarheid. HumanCapitalCare adviseert bij het maken van dergelijke afspraken.
 • Het invoeren van arbeidstijdenmanagement
  Werken in ploegen- en nachtdiensten, gebrek aan flexibiliteit en een verstoorde werk-privébalans hebben hun weerslag op de inzetbaarheid van medewerkers. Met arbeidstijdenmanagement kan dit worden verbeterd. HumanCapitalCare adviseert over het ontwerpen en implementeren van nieuwe werktijdenregelingen en roosters in het licht van toekomstige ontwikkelingen in de organisatie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het werken met vormen van flexibel roosteren of zelfroosteren hoort hierbij.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de dienstverlening van HumanCapitalCare en de mogelijkheden met betrekking tot de subsidieregeling? Neem dan contact op met Remco Fransen, Manager Organisatie Advies, via telefoonnummer 06-21274675 of per e-mail: r.fransen@humancapitalcare.nl.

HumanCapitalCare helpt u verder. Ook op weg naar duurzame inzetbaarheid.
Meer weten over de regeling, kijk dan op de website van SWZ.

terug naar overzicht