we-care maakt integraal gezondheidsmanagement makkelijker

Om medewerkers gezond en vitaal te houden tot hun pensioen, is goede informatie noodzakelijk. Bijvoorbeeld over hun verzuim, tevredenheid, gezondheid en over de risico’s die ze lopen op het werk. De beschikbare informatie is vaak versnipperd. we-care bundelt alle gegevens waardoor alle puzzelstukken op hun plek vallen. Dit biedt inzicht, overzicht en regie. Kortom, een integraal systeem voor gezondheidsmanagement.

Met de ontwikkeling van we-care zet HumanCapitalCare een volgende stap in de integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid. Erik van Lenthe, algemeen directeur van HumanCapitalCare: “Ons doel is werkend Nederland gezond en vitaal te houden, dat doen we onder meer door inzicht te bieden in arbeid, vitaliteit en gezondheid. Niet alleen voor de verzuimende medewerkers, maar voor alle medewerkers in een organisatie.
Om werkgevers en werknemers hierbij te ondersteunen, bieden we naast onze persoonlijke dienstverlening twee platforms. Voor werknemers hebben we my-care als persoonlijk gezondheidsplatform en nu voor werkgevers we-care, een management-gezondheidsplatform. Daarmee bieden we stuurinformatie om medewerkers gezond en vitaal te houden en uitval te voorkomen.”

Sturen op gezondheid wordt makkelijker
“We merken dat veel initiatieven op het gebied van gezond en vitaal werken los van elkaar ingezet worden, denk aan verzuimbegeleiding, werknemerstevredenheidsonderzoeken, arbeidsrisico’s of preventief medische onderzoeken (PMO’s)”, vertelt Catelijne Joling, directeur Research & Business Development. “Veel van deze initiatieven meten hoe een bedrijf of hoe medewerkers er op een bepaald onderdeel voor staan, maar soms mis je als klant het totale overzicht. Juist de combinatie van alle gegevens zorgt dat je verbanden ziet en daardoor risico’s in een vroeger stadium kunt inschatten en oppakken. we-care is een platform waarin een aantal databronnen worden samengebracht, zoals PMO, e-care en RI&E. Daardoor biedt we-care overzicht, inzicht en richting, het geeft klanten een stuur in handen voor integraal gezondheidsmanagement (IGM) zodat ze beter zelf de regie kunnen voeren.

Opmaat naar meer
De eerste versie van we-care bestaat uit vier thema’s: verzuim, RI&E, HumanCapitalFactor en Contact. Catelijne Joling: “In we-care zit nu bijvoorbeeld de PMO-historie en ook het verzuim is via we-care terug te vinden. Daarnaast is in we-care informatie te vinden over een RI&E, het gezondheidsteam, de regiokantoren en kan direct contact gemaakt worden. Op korte termijn komen ook uitgebreidere verzuimstatistieken beschikbaar. we-care wordt qua inhoud en functionaliteiten steeds verder uitgebreid. Zo werken we bijvoorbeeld aan een module waarmee klanten hun eigen streefcijfers voor verzuim kunnen berekenen op basis van onze predictiemodellen, en dat af kunnen zetten tegen hun huidige verzuim. we-care is het dashboard waarmee klanten overzicht, inzicht en richting krijgen op het gebied van duurzame inzetbaarheid.”

Klantenpanel
we-care is an ongoing process. Het huidige we-care is een eerste aanzet die we de komende jaren steeds verder gaan uitbouwen. Erik van Lenthe: “Met we-care kunnen bedrijven structureel werken aan duurzame inzetbaarheid. We laten onze klanten daarin graag meedenken. Daarom hebben we een klantenadviesraad ingesteld. Verschillende klanten zijn gevraagd actief mee te denken: wat is voor mij belangrijk? Zo geven zij mede richting aan de verdere ontwikkeling van we-care. De continue uitbreiding en verbetering van onze diensten past in onze visie om dé integrale dienstverlener voor werkend Nederland te zijn en te blijven op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid.”

terug naar overzicht