Verzuim onderwijs 2019 licht gedaald ten opzichte van 2018

De verzuimcijfers van de scholen aangesloten bij HumanCapitalCare BV over het kalenderjaar 2019 zijn bekend. In zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs daalt het verzuimpercentage.

Een mooi resultaat. Zeker nu uit een analyse van het FD blijkt dat het aantal scholen met een hoog verzuimpercentage (6% of meer) blijft stijgen. Zo meldt ‘Arbo, vakblad over veilig en gezond werken’ in haar uitgave van februari 2020.

De cijfers

In de onderstaande tabellen zijn de gegevens uitgezet en vergeleken met het vorige kalenderjaar en de meest actuele referentiecijfers (de cijfers over 2018 van brancheorganisaties Vervangingsfonds en Voion).

Primair onderwijs PO Ziekteverzuim Ziekmeldings-frequentie Gem. ziekteduur in dagen
Kalenderjaar 2019 5,68% 0,73 30,8
Kalenderjaar 2018 5,94% 0,78 29,8
Landelijke verzuimcijfers Vervangingsfonds 2018 5,9% 1,1 22

 

Voortgezet onderwijs VO Ziekteverzuim Ziekmeldings-frequentie Gem. ziekteduur in dagen
Kalenderjaar 2019 5,08% 1,03 21,71
Kalenderjaar 2018 5,42% 1,09 19,52
Landelijke verzuimcijfers Voion 2018 5,6% 1,8 14

 

De bovenstaande percentages zijn netto. Het netto verzuimpercentage is het verzuimpercentage waarbij het verzuim is gecorrigeerd voor gedeeltelijke re-integratie en is gecorrigeerd voor fte.

Wat speelt een rol bij verzuim?
Werkstress en werkdruk zijn een belangrijke oorzaak van verzuim in het onderwijs. Wat kan helpen om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat dit niet zo hoog oploopt dat het komt tot verzuim? Meerdere zaken zijn van invloed. Bijvoorbeeld de veerkracht van het individu. Hoe veerkrachtiger iemand is, des te beter kan hij of zij omgaan met stress en werkdruk en weer ‘terugveren’ naar de normale gemoedstoestand. Maar ook de rol van de leidinggevende is groot. Meer weten hierover? Bekijk ons programma: Vitaal Leiderschap.

Hoe staat uw school ervoor?
U kunt de cijfers van uw eigen organisatie opvragen bij de organisatie die de verzuimbegeleiding uitvoert voor uw school en deze vergelijken met de recente cijfers van uw referentiegroep, het primair of voortgezet onderwijs. Mocht u daarna vragen hebben over het verzuim binnen uw organisatie of wilt u samen met een deskundige van HumanCapitalCare eens de mogelijkheden doornemen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten, neem dan gerust contact op met het projectbureau van uw vestiging.

terug naar overzicht